František Kautman

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Brána, s.r.o., Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
www
rok vydání, název (podnázev)
  František Kautman (cs.wikipedia.org)
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)