David Vávra

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1998   Oslavné básně (Patnáct kravat Davida Vávry), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2001   Šumný Vávra, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2003   Obrazy z dějin české architektury, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice