Lubomír Přibyl

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1965   Výstavy, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 206-207
1968   V dubnu vystavovali v Kepeningu ve Švedsku..., Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 2-
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1989   Šestnáct a kdo víc?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 8-8
1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, , , 1991/06/25, 4-4
1993   Skrytá tendence v Hollaru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 5-5
2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let, , , 2006, 0-0
2008   Art exhibitions, Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geophysics, , , 2008, 0-0
2010   Art exhibitions, Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geophysics, , , 2010, -
www
rok vydání, název (podnázev)
1991   Jiná geometrie (V přízemí Mánesa otevřel 23. května...) (vltava.rozhlas.cz)