Lubomír Přibyl

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1959   Lubomír Přibyl
1960   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960
1963   Lubomír Přibyl
1964   Lubomír Přibyl
1989   Lubomír Přibyl: Práce z posledních let
1995   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
2001   Lubomír Přibyl: Grafika 1959–1998
2002   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě (Výběr z grafiky z let 1966-2002)
2005   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-2001
2007   Lubomír Přibyl: Grafika
2009   Lubomír Přibyl: Grafika
2011   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky
2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
2012   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints
2020   Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru / Through Lines To Space (Práce ze 60. let / Artworks from the 1960s)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
(1991)   PRAHA Graphic 1991 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic )
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1962   Výstava hostů Hollara
1965   Grafika 65
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1965   Světová grafika (Přehled současné světové tvorby)
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Пoдарени дела од Чехословачка
1967   Nové výtvarné postupy
1967   Výstava mladých 67
1967   50 let SČUG Hollar
1967   I. pražský salon
1968   Sex Från Prag (Norrköping)
1968   Sex Från Prag (Linköping)
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   50 let SČUG Hollar
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1970   Výstava mladých 70
1970   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1973   Knižní ilustrace v boji proti fašismu (v edici NV - ČSPB 1963-1973)
1983   Obrazy a sochy
1985   Le Salon des Nations a Paris, C. I. A. C. (Peintures, sculptures, gravures, aguarelles, dessins, tapisseries, photos)
1989   Současná česká grafika
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Geometrická a konstruktivní tvorba 1990
1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1991   Jiná geometrie
1991   2.členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka
1991   Artikulace
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1992   Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka
1992   Minisalon
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   5 x 10 (Aleš Lamr, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Miloš Ševčík, Lenka Vilhelmová)
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   Současná česká grafika
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Savremena češka grafika
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix )
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1998   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki)
1998   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki)
1998   Zeitgenössische grafische Kunst aus Tschechien
2000   Klub konkrétistů
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Klub konkrétistů
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
2001   Contemporary Czech Graphic Art
2002   Jubilanti 2002
2002   Monochromie / Monochromy (Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / Monochrome Trends in Czech Art after 1990)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   ...o technice... / ...about technology... (několík pohledů na současné české umění / several views of contemporary Czech art)
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
2006   Česká grafika 60. let
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Jubilanti Hollaru 2007 (Grafické listy českých umělců)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2011   Galerie Dion 2009-2010 (Obrazová ročenka vystavujících umělců 2009-2010)
2011   Napříč časem V (Fara Klecany)
2012   Jubilanti Hollaru 2012
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Napříč časem
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2013   Napříč časem VII (Spolužáci z výtvarné školy u Praze 1952-1956)
2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu)
2015   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt)
2019   Konkrétní podzim 2019
2022   Bulletin Klub přátel Hollaru 2022
2022   Printed Voices from Czechia (Social and Cultural Reflections)
nedatováno   Ars geometrica
nedatováno   Letní výstava členů
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2006   Lubomír Přibyl, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Radek Kratina in memoriam (Sborník autorských tisků ze setkání výtvarníků konstruktivní orientace v Dejvické galerii Vincence Kramáře v květnu 2000), ,
2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1959   Těchto třináct obrazů a osm grafik..., Lubomír Přibyl, , , 1959, 0-0
1960   Těmito obrazy se opět pražské veřejnosti..., Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960, , , 1960, 0-0
1963   Malíř a grafik Lubomír Přibyl..., Lubomír Přibyl, , , 1963, 1-1
1963   Náš svět se mění stále překotněji...., Lubomír Přibyl, , , 1963, 4-8
1964   Malířské a grafické dílo Lubomíra Přibyla,.., Lubomír Přibyl, , , 1964, 0-0
1964   V. mezinárodní výstava grafiky v Lublani 1963, Hollar, 34, , 1964, 114-
1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35, , 1966, 66-67
1966   Setkání s krakovským bienále grafiky, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 8-9
1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy, , , 1967, 0-0
1968   Sex konstnärer fran Prag..., Sex Från Prag, , , 1968, 0-0
1968   Lubomir Pribyl..., Sex Från Prag, , , 1968, 0-0
1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37, 1, 1980, 74-113
1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie, , , 1991, 0-0
1991   Výstava představuje tři umělce..., Artikulace, , , 1991, -
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1995   Dílo Lubomíra Přibyla má od počátku... / Since early of his career the work..., Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika, , , 1995, 0-0
1995   Morfoskopie (Lubomír Přibyl), Vesmír, 74, 11, 1995/11, 658-
1998   Společná výstava posledních grafických listů Dany Puchnarové a Lubomíra Přibyla…, Lubomír Přibyl, Dana Puchnarová: Grafika, , , 1998, 0-0
1998   Dvě možnosti jazyka geometrie (Praha, Galerie Hollar, 1. 4. - 26. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 13, 1998/06/25, 3-3
1999   Výtvarné dílo Lubomíra Přibyla (* 27.6.1937 v Praze)..., Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, , , 1999, 0-0
1999   Zimní kontrasty, IPB Noviny, , 2, 1999, 11-11
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2001   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998 (Lubomír Přibyl se řadí k umělcům...), Lubomír Přibyl: Grafika 1959–1998, , , 2001, 0-0
2001   Lubomír Přibyl se narodil roku 1937..., Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, , , 2002, 0-0
2003   České muzeum výtvarných umění v Praze otevírá výstavou ´...o technice...´... / With the exhibition ´...about technology..., the Czech Museum of Fine Atrrs is opening..., ...o technice... / ...about technology..., , , 2003, 0-0
2005   Lubomír Přibyl (Lubomír Přibyl se v rámci svých výtvarných aktivit...), Lubomír Přibyl: Grafika 1959-2001, , , 2005, 0-0
2007   Morfoskopie, Lubomír Přibyl: Grafika, , , 2007, -
2007   Lubomír Přibyl (1937), Lubomír Přibyl: Grafika, , , 2007, -
2007   Lubomír Přibyl, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 110-111
2008   Lubomír Přibyl (As early as the 1950s Přibyl´s work...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2011   Lubomír Přibyl - objekty a grafika (2.11.-18.12.2009), Galerie Dion 2009-2010, , , 2011, 3-
2011   Matematická racionální přesnost a setkání s velkým tajemstvím..., Lubomír Přibyl: Grafika, objekty, , , 2011, -
2012   Lubomír Přibyl u Topiče, Art + Antiques, , 2, 2012/02/07, 74-74
2012   Lubomír Přibyl - Od 60. let po současnost, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 4, 2012/02/23, 4-
2012   Kam směřuje vývoj grafiky?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1959   Lubomír Přibyl: Oleje a grafika 1958 - 1959
1960   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960
1963   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954 - 1962
1963   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954-1962
1989   Lubomír Přibyl: Grafika
1989   Lubomír Přibyl: Grafika
1991   Lubomír Přibyl
1995   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
1998   Lubomír Přibyl, Prag
2001   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998
2002   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, Výběr grafiky z let 1964-2002
2006   Lubomír Přibyl: Prostorové konfigurace
2009   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
2011   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints
2011   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
2012   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints (od šedesátých let po současnost / from the 1960s to the present)
2020   Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru / Through Lines To Space (Práce ze 60. let / Artworks from the 1960s)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Junge tschechische Grafik
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1983   Obrazy a sochy
1990   90 autorů v roce '90
1991   Jiná geometrie
1991   Řád a poezie
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1997   Prostorové pole
1998   Klub konkrétistů ((Galerie Klatovy - Klenová))
1998   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů (Oblastní galerie v Liberci)
1999   Radoslav Kratina: Objekty, Lubomír Přibyl: Grafika
1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov
2001   Klub konkrétistů (Pražská sekce)
2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
2005   Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo)
2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
2006   Česká grafika 60. let
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Lenka Vilhelmová, Lubomír Přibyl
2009   Napříč časem. Absolventi Výtvarné školy v Praze 1952 - 1956
2010   Napříč časem IV
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Století relativity / Century of Relativity
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2014   Nová tvorba
2015   Konkret / ism 1967-2015
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2015   Napříč časem XI
2015   Napříč časem XII
2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika)
2017   Lubomír Přibyl a Robert Urbásek: Síla jedné barvy
2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt)
2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze)
2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze)
2023   Společně a konstruktivně / Gemeinsam und Konstruktiv
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   3. aukce moderního umění
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1987   Prostupující se zkosené jehlany
1994   Mimostředné segmenty
1995   Zkosené hranoly 1
1995   Zkosené hranoly 2
1996   Prostorové plány 1
1996   Prostorové plány 2
2004   Otáčející se prostorové plány
dopis
rok vydání, název (podnázev)
1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1962   Prostorová diagonála
1964   Přetržená diagonála
1964   Vypnutá síť
1965   Prostorová konfigurace čtyř segmentů a čtyř parabol
1976   Bez názvu
1980   Deformace oblouků
1988   Kvadratická textura
1996   Prostupující se jehlany
1998   Spatial planes
2003   Rotační síť
nedatováno   Bez názvu
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2011   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
2020   Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru / Through Lines To Space
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   ...o technice... / ...about technology...
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1999   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě
2017   Lubomír Přibyl: Čtvrtý rozměr
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Jubilanti 1997
1998   Lubomír Přibyl, Dana Puchnarová: Grafika
2002   Jubilanti Hollara 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2007   Jubilanti Hollaru 2007
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2013   Napříč časem VIII. (aneb Nezdolní spolužáci)
2022   Jubilanti Hollaru
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1968   Sex Från Prag
1990   Volné sdružení „Tolerance“
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2001   Klub konkrétistů (pražská sekce)
2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (2)
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
2010   Lubomír Přibyl (Samostatné výstavy, zastoupení)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1990   Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2002   Jubilanti Hollaru 2002 (Výstava grafických děl umělců, kteří v roce 2002 slaví své životní jubileum)
2003   ...o technice...
2017   Hollar dnes