Dana Puchnarová Štormová

Na výstavě v Muzeu umění Olomouc, 2007