Miroslav Josef Černý

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1964/10 - 1964/10/28   Miroslav J. Černý, Galerie Fronta, Praha
1976/01/06 - 1976/02/08   Miroslav J. Černý: Grafika, plastika, Galerie d, Praha
1982   Miroslav J. Černý: Kresby, grafika, Městská obrazárna Ludvíka Kuby, Březnice
1985/11   Miroslav J. Černý: Grafika, sochy, Galerie d, Praha
1986/12 - 1987/01   Miroslav J. Černý, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1959/12 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/01/26 - 1961/02   1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/03/02 - 1962/03/25   Hosté Hollara (Výstava grafiky hostů Hollara), Galerie Hollar, Praha
1963   X. výstava tvůrčí skupiny Říjen, Galerie Nová síň, Praha
1964/05/07 -   Tvůrčí skupina Radar, Mánes, Praha
1965/02 - 1965/03   Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1965/05 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1967/04/23 - 1967/05/15   Výstava mladých ´67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1967/11/06 - 1967/11/26   Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/05 - 1969/06   Konfrontace 69 - Výstava severočeské grafiky, Muzeum, Teplice (Teplice)
1970/04/02 - 1970/04/26   Výstava mladých ´70, Mánes, Praha
1970/11/21 - 1970/11/30   Mostra della grafica Cecoslovacca, Salone del Circolo, Lucano
1974/07/04 - 1974/08/04   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce, Praha, Praha
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1977/02/17 - 1977/04/11   Česká protiválečná grafika 1940-1975, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1977/09/04 - 1977/10/02   Grafické práce z let studií (ze sbírky školních prací AVU), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1978   Nikdy válku. Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1979/09   Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze, Karolinum, Praha
1980/05 - 1980/06   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1982/05/19 - 1982/06/27   Lidice ve výtvarném umění, Středočeská galerie, Praha
1987/03/05 - 1987/04/12   Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1990/02/14 - 1990/04/08   Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1990/05 - 1990/06   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha
1990/11/13 - 1991/01/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha
1992/06 - 07   Lidice ve výtvarnén umění, Lidice 1942 - 1992, Kulturní dům v Lidicích, Lidice
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1997/06/26 - 1997/07/20   III. Praha graphic '97, Galerie Fronta, Praha