Miroslav Josef Černý

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1976   Miroslav J. Černý: Grafika, plastika
1982   Miroslav J. Černý: Kresby, grafika
1985   Miroslav J. Černý: Grafika, sochy
1986   Miroslav J. Černý
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   SČUG Hollar (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Výstava hostů Hollara
1963   X. výstava tvůrčí skupiny Říjen
1965   Výstava mladých 65
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1967   Výstava mladých: 67
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   I. pražský salon
1969   Konfrontace 69 (Výstava severočeské grafiky)
1970   Mostra della grafica Cecoslovacca
1970   Výstava mladých 70
1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1977   Česká protiválečná grafika 1940-1975
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1978   Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února)
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979)
1979   Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1982   Lidice ve výtvarném umění
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Současná česká grafika
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1997   III. Praha graphic '97 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1961   Druhá výstava Ríjna, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 3-4
1964   Pražské výstavy v říjnu, Výtvarná práce, 12, 20, 1964/11/11, 2-2
1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35, , 1966, 66-67
1967   Salón číslo 2?, Výtvarná práce, 15, 25, 1967/12/14, 1-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Miroslav J. Černý (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1976   Miroslav J. Černý: Grafika, plastika
1986   Miroslav J. Černý: Grafika - kresby - sochy
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění