Miroslav Vykydal

* 1953,
kybernetik, matematik

 

pohlaví: muž

heslo:
Působí v současné době jako Senior konzultant v poradenské společnosti Mott MacDonald CZ. Vystudoval obor teoretická kybernetiku a odborná matematika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno.
V minulosti (do roku 1989) pracoval jako matematik-analytik a vedoucí počítačového centra, v letech 19901994 byl starostou města Blanska, v roce 1998 se stal generálním ředitelem Vodárenské akciové společnosti a.s. (Brno).
Ve společnosti Mott MacDonald CZ se od roku 2006 podílí na řízení projektů, přípravě zakázek, orientuje se v obsáhlé úpravě práva vodního hospodářství v ČR se zaměřením na problematiku vodovodů a kanalizací.
Má za sebou bohaté zkušenosti z prostředí financování měst a obcí, praktické znalosti z přípravy podkladů pro získání bankovních úvěrů pro municipální subjekty, prezentace municipálních projektů v bankovním sektoru.
Zabývá se praktickou aplikací podmínek k získání dotačních prostředků v oboru vodovodů a kanalizací na úrovni EU a ČR. Je členem Československé asociace vodárenských expertů, obdržel titul Osobnost SOVAK ČR (jako osoba, která se mimořádně zasloužila o obor vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu).
Přednáší na odborných konferencích a publikuje především v časopisech SOVAK a Vodní hospodářství a to nejčastěji na téma financování oboru VaK, možností zajištění zdrojů pro obnovu VaK, sociálně únosná ceny vody.
vodnihospodarstvi.cz, 28.7.2022

poznámka:
NKP ne 2022/07