Miroslav Pangrác

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1987   Jiří Kodym: Výběr z grafického díla a kreseb z let 1945 - 1987
1987   Jiří Kodym: Obrazy, grafika, kresby
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Karel Brabec: Obrazy, grafiky, Miroslav Pangrác: Plastiky
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   Anketa s mladými výtvarníky, Výtvarná práce, 5, 15, 1957/08/09, 6-
text
rok vydání, název (podnázev)
1984   Zpovídat se slovem či perem o své práci...