Inge Kosková Popelková

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1957 - 1961   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc) (Filozofická fakulta, výtvarná výchova), Kučera Alois
1957 - 1961   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc) (Filozofická fakulta, výtvarná výchova), Beran Aljo
1957 - 1961   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc) , Bělohlávek František
1957 - 1961   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc) (Filozofická fakulta, výtvarná výchova), Navrátil Vladimír
1957 - 1961   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc) (Filozofická fakulta, výtvarná výchova), Vymětal Stanislav
1957 - 1961   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc) (Přírodovědecká fakulta, matematika a deskriptivní geometrie),