Matej Krén

rok od - do, student, škola, obec
1989 - 1996   Lányi Drahomíra, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)