Jaroslav Anděl

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1989   Generace (střední) pod střechou domu U kamenného zvonu, Tvorba, , 19, 1989, 8-8
1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, -
1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, -
1996   Noch einmal (30. března 1996), Detail, 1, 5, 1996/03, 6-
1997   Česká koláž dělá pražské Národní galerii ostudu, Mladá fronta Dnes, , , 1997/09/12, 0-0
1997   Ztráty a nálezy (Událost), Lidové noviny, , , 1997/04/12, 3-3
1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 5, 1997/03/06, 1-1
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 1-1
2008   Sen Jiřího Hůly chytá další dech (abART se stěhuje do pražského DOXu), Kolínský Pres, 13, 41, 2008/10/07, 10-10
2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 2-2
2012   Mistr humoru bez vtipu, Lidové noviny, , , 2012/07/03, 7-