Adolf Alois Zahel

rok od - do, student, škola, obec
? - ?   Zlatníková Mikanová Marie, soukromé studium,