Arnošt Paderlík

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1948   Kultura národu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 193-195
1948   Všední náměty, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 195-197
1948   Slavný pes, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 199-206
1948   F.X.Šalda a divadlo, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 215-225
1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 35-48
1950   K otázce úkolové práce v podmínkách lidové demokracie, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 42-45
1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 146-156
1953   K inscenacím v Národním divadle, Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 4-
1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 12-14
1955   Otázky obrazového děje, Výtvarné umění, 5, 7-8, 1955/11/20, 353-363
1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 6-6
1955   Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda za díla výtvarná, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 1-
1955   Naši výtvarníci v SSSR, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 9-
1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce, 3, 25-26, 1955/12/31, 2-
1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, 1-2
1956   Ustavujicí schůze přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, -
1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 2-3
1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 11-
1956   Co čekáme od sjezdu spisovatelů, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, -
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Diskuse na ustavující konferenci, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 2-
1956   Usnesení ustavující schůze ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 4-
1957   K článku Miloslava Holého o výstavě "Zátiší", Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 9-
1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 15-
1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 9-10
1957   Soutěž, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1957   "Para Todos" o československém umění, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 10-
1957   K bilanci našeho výstavnictví v zahraničí, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 14-
1958   Projednávání odvolání, Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 11-
1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 1-2
1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 3-
1960   IV. přehlídka (Užité umění a průmyslové výtvarnictví), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 111-117
1960   Umění vystavovat, Výtvarné umění, 10, 7, 1960/10/31, 295-302
1961   K. H. Mácha v našem výtvarném umění, Výtvarná práce, 9, 24, 1961/12/12, 4-5
1961   Plastiky českých malířů, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 9-
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1965   České malířství po roce 1945, Umění, 13, 4, 1965/09, 323-351
1965   Usnesení z konference o spolupráci architektů s výtvarníky, Výtvarná práce, 13, 1, 1965/02/22, 1-2
1965   Výstava skupiny Mánes, Výtvarná práce, 13, 23, 1965/12/06, 6-6
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 11-
1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22, 272, 1966/10/02, 5-
1968   Hollar 50, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 11-
1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 4-
1970   Zprávy (České umění v zahraničí), Výtvarná práce, 18, 11, 1970/05/26, 2-
1971   Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 1-
1971   Výstava obrazů z tvůtčího prostředí ateliérů, Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 4-
1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie, , , 1977/12/10, -
1977   Proletářský internacionalismus a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, 14-29
1978   Z diskuse na ustavujícím sjezdu SČVU (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1980   Zátiší, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 44-48
1981   Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna v Praze, Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 18-21
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1982   Umění a mír, Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 3-9
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Malířství, grafika, sochařství), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 2-12
1984   Krajina poutá české umělce jako velké téma..., Česká krajina, , , 1984, 7-13
1988   Výtvarné umění a doba (K 40. výročí Vítězného února), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 8-
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
1989   Sedm v říjnu v kontextu válečné generace (K 50. výročí první výstavy), Výtvarná kultura, 13, 6, 1989, 50-54
1995   Maecenas v novém, Plzeňský týden, , , 1994, 0-0
1996   Dalším vystavujícím Michael Rittstein, Českobudějovické listy, , , 1996/06/25, 0-0
1996   Kresba Mánesa (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 2.8.-20.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 23, 1996/11/07, 7-7
1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 24, 1998/12/03, 12-12
2001   Nová figurace, České umění 1938-1989, , , 2001, 318-320
2004   Marie Blabolilová - Malba a grafika (Klatovy, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, 30. 11. 2003 - 25. 1. 2004), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 6, 2004/03/18, 4-
2004   Cena Vladimíra Boudníka za rok 2003, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 11, 2004/05/27, 6-
2019   Ateliér Petra Nikla, 220 míst AVU, , , 2019, 276-
2022   Vzpomínka na malíře Karla Součka, Posel z Budče 39, , , 2022/09/24, 57-
2022   Nové aukční maximum pro Václava Zykmunda, Art Antiques, , 10, 2022/10/12, 14-14