Pavel Kácha

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Svobodný zítřek, 1990, Praha, (redaktor)
0 -   Svobodné slovo, Praha, (kulturní redakce)
0 -   Český rozhlas 2 - Praha, Praha, (Stará se hlavně o plánování večerního a víkendového vysílání, o četby na pokračování, povídky, fejetony, hry. V rozhlase se uplatnil i v roli autora rozhlasových pásem, dokumentů, malých dramatických prací, zábavných pořadů, povídek a fejetonů. Ve svém profesním životě prošel několika novinářskými profesemi, pracoval v Československém rozhlasu, později ve Svobodném slově, Svobodném zítřku, Lidových novinách, Mladé frontě - Dnes a v několika dalších tiskových a rozhlasových redakcích. Byl vedoucím redakce uměleckého dokumentu stanice Vltava. V roce 1997 se stal vedoucím jednoho z programových center Českého rozhlasu 2. Vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. Mezi jeho hobby patří rozhlas, divadlo, fotografie, chalupa a tisíc dalších pěkných věcí. Pavla Káchu baví, když rozhlas lidi baví.)