Jaromír (Jaroslav) Šolc

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1937   Vánoční výstava výtvarníků KPU
1937   Výstava Skupiny olomouckých výtvarníků a hostů
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   Členská výstava skupiny Olomouckých výtvarníků
1938   III. Zlínský salon
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Katalog výstavy letního souboru několika členů SOV / Katalog Sommerausstellung von einigen Mitgliedern von SOV
1950   Katalog členské výstavy Krajského střediska Svazu čs. výtvarných umělců Olomouc
1958   Šestá členská výstava
1959   Výstava moravských výtvarníků
1960   15 let výtvarného umění 1960
1961   Členská výstava u příležitosti 40. výročí založení KSČ
1965   Sochařská bilance 1955-65
1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
1985   Krajská organizace Svazu českých výtvarných umělců v Ostravě 1985
1987   Výtvarní umělci Olomoucka (Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2008   Olomoucká socha
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900 - 2012
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Mladé umění na Hané (Almanach Skupiny olomouckých výtvarníků), Kramář a Procházka, knihtiskárna v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006 (XVI. Šan - Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Jaroslav Šolc, Výtvarná práce, 6, 12, 1958/07/10, 6-
1958   Přehlídka poctivého úsilí, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 7-
1971   Výstava olomouckých výtvarníků, Výtvarná práce, 19, 2, 1971/01/19, 6-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění