Olga Badalíková

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1996 -   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), (teorie a dějiny výtvarného umění)