Oldřich Koníček

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1912 - 1913   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), (studijní pobyt, tvůrčí působení)
1919 - 0   Itálie, _, (maloval bojiště z 1. světové války pro Památník osvobození)