Oldřich Koníček

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1922   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922
1925   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925
1928   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927
1930   Oldřich Koníček: Výstava obrazů
1932   Posmrtná výstava díla Oldřicha Koníčka
1937   60 olejů a akvarelů Oldřicha Koníčka (1886-1932) k 5. výročí jeho úmrtí
1940   Oldřich Koníček: Obrazy a kresby z pozůstalosti
1942   Oldřich Koníček: Obrazy a grafiky (K 10. výročí umělcovy smrti)
1976   Oldřich Koníček: Výběr z díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská)
1918   49. výstava S.V.U. Mánes
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská)
1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1939   Italie v díle česko-slovenských umělců
1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben
1946   Česká kresba
1959   České moderní malířství
1971   Český plakát 1890 1914
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
1975   České výtvarné umění XX. století
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích)
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1982   Čeští malíři ve Francii I
1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Kladno a výtvarné umění
1989   Český neoklasicismus dvacátých let 2.část (Mezi klasickým řádem a selankou)
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý
2002   Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001 (Adámek Alt st. Balabán Birchler-Suchánková Černický Diviš Franta Jenewein Klusáček Koníček Krčil Kunc Mainer Petrbok Placht Reynek Surůvka Šedivý Šmíd Špaňhel Trabura)
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague)
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1922   Oldřich Koníček patří ke generaci..., Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922, , , 1922, -
1925   Koníčkova výstava, uspořádaná v síni "Mánesa"..., Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925, , , 1925, -
1928   Oldřich Koníček (Čtvrtá souborná výstava Oldřicha Koníčka...), Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927, , , 1928, -
1930   Obrazy Oldřicha Koníčka v Topičově Saloně v Praze, Lidové noviny, 38, 454, 1930/09/09, 9-9
1930   Soubor Oldřicha Koníčka, Národní listy, 70, 253, 1930/09/14, 9-9
1930   Výstava obrazů Oldřicha Koníčka v Topičově salonu, Právo lidu, 39, 217, 1930/09/14, 7-7
1932   Předmluva (Dílo malíře Oldřicha Janouška je ukončeno...), Posmrtná výstava díla Oldřicha Koníčka, , , 1932, 5-7
1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, , 13-14, 1942/03/30, 255-261
1942   Oldřich Koníček (1886 - 1932), Opuštěná paleta, , , 1942, 60-61
1942   Deset let uplyne 17. července..., Oldřich Koníček: Obrazy a grafiky, , , 1942, -
1976   Návrat Oldřicha Koníčka, Oldřich Koníček: Výběr z díla, , , 1976, -
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
www
rok vydání, název (podnázev)
  Oldřich Koníček (cs.wikipedia.org)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
2018   Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2019   Zahradní aukce
2019   83. aukční den Galerie Kodl
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2019   Obrazy Kooperativy
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes