František Pacík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1969   František Pacík
2008   František Pacík
2011   František Pacík
2017   Sochař František Pacík (1927–1975)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Mladí českoslovenští výtvarníci na VII. světovém festivalu mládeže a studenstva ve Vídni 1959
1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
1961   Realizace
1961   Tvůrčí skupina Etapa
1963   Rychnov 1963
1963   Etapa
1964   Socha 1964
1965   Václav Tikal + 4 (Jiří Balcar, Václav Kiml, Eva Kmentová, František Pacík)
1965   Sochařská bilance 1955-1965
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Malíři sochaři Prahy 6
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   IV. výstava skupiny Etapa
1966   Jarní výstava 1966
1966   Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6)
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
1967   5 sochařů
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Index (Tvůrčí kolektiv malířů a sochařů Praha)
1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika)
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1969   Socha a město
1970   Prager Künstler
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1972   Sochařské setkání 1972 (Vojanovy sady květen-září)
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Sympozium ´89 (5. Mezinárodní sochařské sympozium v Hořicích ´89)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2009   Ohlasy kubismu v Plzni
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
2004   Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2008   Socha a město Liberec 1969, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
2011   Umění v Klatovech, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
2013   Umění v Sokolově, Muzeum Sokolov, Sokolov (Sokolov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1960   Stipendisté 58-59, Výtvarná práce, 8, 7, 1960/04/11, 7-
1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 9, 17, 1961/08/25, 8-9
1964   Z ateliéru Františka Pacíka, Výtvarné umění, 14, 9-10, 1964/12/21, 442-444
1964   Socha 1964, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, 1-
1965/06/18   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 6-7
1966   Vědomí souvislostí, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 282-293
1966   Čtvrtá výstava tvůrčí skupiny Etapa..., Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 4-4
1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21, 166, 1966/07/20, 9-9
1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , 170, 1966/07/26, 9-9
1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 1-
1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 4, 40, 1966/10/06, 13-13
1966   Sochař František Pacík, Plamen, 8, 10, 1966/10, 91-92
1967   Olomouc - Socha 67, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 5-
1967   5 ve Špálově galérii, Výtvarná práce, 15, 23, 1967/11/16, 5-
1969   František Pacík, Výtvarné umění, 19, 6, 1969/12/15, 266-275
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
2011   Odkaz Františka Pacíka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 13, 2011/06/30, 6-
2013   Sochy, Ročenka ART+, , , 2013/02, 60-63
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   František Pacík ((1927 - 1975))
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Etapa
1991   In memoriam
2009   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012)
kresba
rok vydání, název (podnázev)
polovina 60. let   Bez názvu
polovina 60. let   Bez názvu
polovina 60. let   Bez názvu
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1)
nedat.   Sbírka českého sochařství
seznam článků/soupis literatury
rok vydání, název (podnázev)
1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1967   17 tsjechische kunstenaars (autorské medailony, seznam vystavených prací)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1991   Seznam exponátů pro výstavu In memoriam
socha
rok vydání, název (podnázev)
1959   Tamara
1959 - 61   Hlava ženy
1959 - 61   Hlava ženy
1959-1961   Hlava
1961   Bez názvu
1963   Dvě ženy
1964 - 65   Památník nelidských věků (?)
1964 - 65   Miocén
1966   Povrch je odhalen a co dál (Jádro)
1966   Plastika
1968   Člověkem opuštěná věc
1973   Bez názvu
asi 1962   Figura
asi 1962   Stojící žena
asi 1967   Bez názvu (Doupě)
kolem 1960   Kubistická stéla I
po 1960   Bez názvu (Kráčející figura)