Jindřich Prucha

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1926   Jindřich Průcha (1886-1914)
1941   Vzpomínka na Jindřicha Pruchu
1943   Jindřich Prucha (1886-1914)
1944   Pruchovy kresby / Pruchas Zeichnungen
1956   Jindřich Prucha (*1886 - +1914)
1957   Jindřich Prucha 1886-1914: Malířské dílo
1959   Jindřich Prucha
1960   Jindřich Prucha: Výběr z díla
1961   Jindřich Prucha: Výbor z díla
1961   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru sestry umělcovy Vojslavy Pruchové
1961   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru umělcovy sestry
1964   Jindřich Prucha (Výtvarné Hlinecko)
1970   Jindřich Prucha
1976   Jindřich Prucha: Kresby
1998   Jindřich Prucha: Obrazy a kresby
2000   Jindřich Prucha: Lomy
2000   Jindřich Prucha (41. výtvarné Hlinecko)
2003   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914
2004   Jindřich Prucha
2008   Jindřich Prucha: Kresby
2014   Jindřich Prucha: Zátiší s červeným plédem, 1913
2015   Jindřich Prucha a Železné hory
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag
1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská)
1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1947   Česká krajina (Od Antonína Slavíčka k Václavu Špálovi)
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1948   České umění od impresionismu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950   Národní galerie krajským galeriím
1957   Zakladatelé moderního českého umění
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Moderní česká kresba
1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   Moderní české umění
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1969   Česká krajina
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1969   Krajina barvy a světla
1969   Výtvarníci východních Čech
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Český portrét
1971   Obrazy pěti století
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Krajina vnitřního napětí (Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století)
1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939
1974   Umění Vysočiny
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České malířství 20. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze
1976   Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie Praha
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1976   Východní Čechy v dílech českých umělců
1976   Malíři Vysočiny (Obrazy ze sbírek VČG Pardubice)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1977   Česká krajina XX. století
1978   České umění 1900/1945
1978   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění)
1978   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska
1979   Česká portrétní malba XX. století
1979   Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1989   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národní galerie v Praze)
1989   České maliarstvo XX. storočia (II. diel)
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace)
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1999   Kolorismus
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2002   43. Výtvarné Hlinecko 2002 (Antonín Chittussi a malíři Železných hor)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Ejhle světlo
2003   Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě)
2005   Parafráze
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the Collections of the City Gallery Prague)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2014   Sterne fallen / Falling Stars (Von Boccioni bis Schiele: Der erste Weltkrieg als Ende Europäischer Künstlerwege / World War I as the End of the Road: Disrupted Lives From Boccioni to Schiele)
2014   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Před obrazem
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého)
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina (Solitéři Vysočiny)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2021   Impresionismus. Krajina barvy a světla
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Jindřich Prucha, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1941   Jindřich Prucha (Malíř předjaří a jara - život a dílo), Václav Tomsa, Praha
1946   Čtení o Jindřichovi (Náčrt k románu), Dělnické nakladatelství, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1965   Torzo lásky (Osudy Jindřicha Pruchy), Československý spisovatel, Praha
1968   Torzo lásky (Osudy Jindřicha Pruchy), Československý spisovatel, Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Jindřich Prucha, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Jindřich Prucha (v dopisech a vzpomínkách), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořilena, Česká spořitelna, Praha
2015   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
1946   Jarní cesta (Z dopisů malíře Jindřicha Pruchy), Václav Petr, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1931   Masarykův slovník naučný (N - Q), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Lexikon der Kunst (Li - P), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1982   Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, , 13-14, 1942/03/30, 255-261
1942   Jindřich Prucha (1886 - 1914), Opuštěná paleta, , , 1942, 57-59
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Jindřich Prucha (29.IX.1886 - 1.IX.1914), Výtvarná práce, 2, 18, 1954/09/17, 4-
1957   Jindřich Prucha, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 3-
1958   Otázky nad dílem Jindřicha Pruchy, Výtvarné umění, 8, 5, 1958/09/01, 202-205
1960   Výstavní síň Národní galerie, Výtvarná práce, 8, 1, 1960/01/11, 12-
1963   Moderní česká kresba, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 7-16
1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-
1969   Bezprostřední inspirací Fillovy stati..., Výtvarné umění, 19, 2-3, 1969/08/29, 138-140
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1986   100 let od narození Jindřicha Pruchy, Výtvarná kultura, 10, 4, 1986, 36-39
1986   Jindřich Prucha a dnešek, Někdo něco 5, , , 1986, 15-17
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1995   Exprese, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 51-68
1998   Malířství v Čechách 1907 - 1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), , , 1998, 232-293
2008   Schieleho vrstevníci zdobí galerii, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19, 257, 2008/11/01, 0-0
2008   Tři jména, tři tragické osudy: Egon Schile Art Centrum připravilo výstavu Hermanna Stennera, Jindřicha Pruchy a Zdeňka Rykra, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19, 272, 2008/11/20, -
2008   Vrstevníci Egona Schieleho a blues, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19, 258, 2008/11/03, -
2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, , , 2010, 59-71
2010   Opět klasikové, Via artis, via vitae, , , 2010, 752-793
2013   Jindřich Prucha, Art + Antiques, 12, 11, 2013/11/08, 31-32
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2015   Ořech přes okno, Art + Antiques, , 10, 2015/10/12, 3-4
2018   Múzy v zákopech Velké války, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 6, 2018, 76-77
2019   Nejlepší z mých Bretagní..., Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 16-17
www
rok vydání, název (podnázev)
  Jindřich Prucha (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1943   Jindřich Prucha
1944   Jindřich Prucha: Kresby
1957   Jindřich Prucha: Obrazy z let 1907-1914
1960   Jindřich Prucha: Obrazy z majetku Národní galerie
1986   Jindřich Prucha: Výběr z rané tvorby
1986   Jindřich Prucha: Obrazy (Ke 100. výročí narození)
1998   Jindřich Prucha: Obrazy a kresby
1998   Jindřich Prucha: Obrazy a kresby
1998   Jindřich Prucha: Výběr z díla
1999   Jindřich Prucha: Lomy
1999   Jindřich Prucha: Obrazy, kresby
2000   Jindřich Prucha: Lomy
2000   Jindřich Prucha: Lomy
2000   Jindřich Prucha (41. Výtvarné Hlinecko 2000)
2003   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914
2004   Jindřich Prucha (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2008   Jindřich Prucha: Kresby a malby
2015   Jindřich Prucha a Železné hory
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   Jindřich Prucha, Miloš Alexander Bazovský
2001   Josef Kubíček, Jánuš Kubíček a přátelé
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov (Jindřich Prucha: Obrazy, kresby, Zdeněk Rykr: Obrazy, kresby, Hermann Stenner: Obrazy, kresby, Sbírka Bunte, Antonín Střížek: Krumlovská madona - instalace na fasádě objektu Široká 72)
2012   Malíři prostých motivů (Antonín Chittussi, Antonín Slavíček, Jindřich Prucha)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2014   Od krajiny do krajiny
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1926   Úryvky z dopisů slečně Ludmile Hegenbartové
diafilm
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České moderní malířství (II. díl 38 obrazů)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
1999   Jindřich Prucha: Lomy
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1956   Chotěboř na paměť Jindřicha Pruchy (1886-1956)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2011   Hluboká přitažlivost
2015   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1913   Silnice v Kameničkách
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1969   Jindřich Prucha: Obrazy
1976   Jindřich Prucha: Kresby
1998   Jindřich Prucha: Obrazy - kresby
2004   Jindřich Prucha
program
rok vydání, název (podnázev)
1999   Jindřich Prucha: Lomy / Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2014)
2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2015)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
1986   Galerie Roudnice
1997   Západočeská galerie v Plzni
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1962   České výtvarné umění 20. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze