Marek Halbich

antropolog, etnolog, pedagog

 

pohlaví: muž

poznámka:
PhDr., Ph.D., sociální a kulturní antropolog, komparatista, etnolog, iberoamerikanista, průvodce, práce o domorodých kulturách Střední Ameriky, ale téř subsaharské Afriky.
-
Sociokulturní antropologie; etnohistorie; Střední a Jižní Amerika (především Mexiko, Guatemala, Peru, Bolívie, Paraguay), Madagaskar; ekologická antropologie, antropologie kolonialismu a postkolonialismu; antropologie turismu a mobility, lingvistická antropologie, antropologie sportu; glokální etnografie jako metodologie při studiu turismu (N. B. Salazar), etnografické studium „indigenizace modernity“ (M. Sahlins), sociální život studovaný skrze sportovní aktivity (zejména E. P. Archetti).
-
• 2007 PhD. Etnologie FF UK
• 10/2002 – dosud – asistent (do 06/2007, poté odborný asistent) na Katedře obecné antropologie FHS UK v Praze (od 10/2002 – 08/2009 – vedoucí katedry)
• 2001– 09/2002 – asistent (Centrum pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity při FHS UK v Praze)
• 1998 Mgr. Etnologie FF UK
• 1990 Mgr. Český jazyk-občanská nauka VŠP UJEP Ústí nad Labem
Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:
• 2012–2014 – hlavní řešitel grantového postdoktorského projektu GAČR č. P410/12/P860 Ekologická změna na Madagaskaru: Betsimisarakové v glokalizovaném světě.
• 2010 – Čítanka textů z ekologické antropologie se zaměřením na Ameriku (s úvodní studií); publikace vyšla v roce 2012 v nakladatelství TOGGA v rámci SVV 261071 a PRVOUK P20/2012/24 (ve spolupráci s doktorandy antropologie)
• 2010–2012 – Sociální diversita národnostních menšin a cizineckých komunit v ČR: sociální status jako činitel transmise a změny výchozí kultury; GAČR P 405/10/1524 (spoluřešitel; hlavní řešitelka: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.) – zaměření na Latinoameričany žijící v ČR
• 2005–2007 – Imigranti v České republice. Úloha elit a institucí v integračních a desintegračních procesech; GAČR 404/05/0779 (spoluřešitel; hlavní řešitelka: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.) – zaměření na Argentince žijící v ČR
Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech
• od 2008 – členství v České asociaci pro sociální antropologii (CASA)