Jan Horský

* 1963,
historik, sociolog, antropolog

 

pohlaví: muž

poznámka:
PhDr., historik, zabývá se historickou demografií, filosofií dějin a vztahy mezi historiografií, sociologií a historickou antropologií.
Absolvoval obor historie na FF UK (1989), habilitován v oboru kulturní a sociální antropologie (2010).
Věnuje se historické demografii a antropologii rodiny, dějinám kultury (s důrazem na badatelské metody historické antropologie a na jejich propojování se studiem dlouhodobých procesuálních socio-kulturních proměn) a teorii a metodologii historických věd.
Publikace:
HORSKÝ, Jan - Markéta SELIGOVÁ, Rodina našich předků, Praha 1996, Nakladatelství Lidové noviny.
HORSKÝ, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009, Argo.
HORSKÝ, Jan - ŠUCH, Juraj (eds.) Narace a (živá) realita. Praha: Togga, 2012.
HORSKÝ, Jan - HRONÍKOVÁ, Linda - STELLA, Marco. Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Andrias, 2014.