Bohumil Zemánek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1971   Bohumil Zemánek: Sochy
1971   Bohumil Zemának: Sochy
1989   Bohumil Zemánek: Sochy
2014   Bohumil Zemánek
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1972   Deset mladých v galerii d
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1976   Podoba člověka v keramice
1979   Tvorba mladých sochařů
1980   Člověk (Prostor člověka)
1981   Mladé setkání 81
1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
1983   Obrazy a sochy
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   A mai csehszlovák szobrászat
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Barevná plastika
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Hapestetika 2
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1993   Bohumil Zemánek a paní Zemánková
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1997   Jubilanti Mánesa 1997
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně)
2001   Barevná socha
2004   Šedesátá / The sixties
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Keramické setkání 2008 (Socha a prostor)
2012   Keramické setkání Kolín (Socha a prostor 2012)
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1978   Mladí čeští sochaři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1978   Bohumil Zemánek (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, 51-53
1978   Bohumil Zemánek: Tři 1975, Mladí čeští sochaři, , , 1978, 38-39
1982   Mladé setkání v Hodoníně (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 18-18
1987   Myšlenky vyjádřit slovy umění (Přehlídka prací pražských členů SČVU v Mánesu), , , , , -
1989   Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 37, 4, 1989, 330-347
1990   Une exposition de céramique au jardin Vojanovy Sady, Revue du Verre, 45, 2, 1990, 31-36
1990   K výstavě Bohumila Zemánka, Umění a řemesla, , 1, 1990, 5-
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
2012   Člověk Bohumila Zemánka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 11, 2012/05/31, 6-
2015   7 Plavání, veslování,vodní pólo, jachting, windsurfing (Ve vodním živlu), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 312-341
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1982   Kresba, socha, grafika
1989   Bohumil Zemánek: Sochy
2012   Bohumil Zemánek: Česká groteska (sochy)
2014   Bohumil Zemánek
2014   Bohumil Zemánek (z cyklu Sochaři na perkánu - derniéra)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Člověk Prostor člověka
1983   Obrazy a sochy
1983   Člověk a svět, Michaela Lesařová: Grafika
1986   Sochařské setkání (generace 1941 - 1951)
1986   Sochařské setkání (generace 1941-1951)
1991   Šedá cihla 78/1991
1993   Bohumil Zemánek a paní Zemánková
2001   Barevná socha
2002   Skupina 42 - II
2008   Keramické setkání 2008 (Socha a prostor)
2012   XX. letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture
2012   Keramické setkání 2012 (Socha a prostor)
2014   XXI. letní keramická plastika v Roztokách u Prahy
2016   25. Letní keramická plastika / Summer exhibition of ceramic sculpture
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1977   V comfort stilu
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1964   Kočárek
1965   Houpačka
1965-6   Kolotoč
1966   Milda
1967   Chleba s máslem
1967   Vana
1968   Okno
1968   Koupaliště
1969-70   Než služka Katy přinese na stůl rybí polévku...
1970   Vodní polo
1972   Béda Zlatej kluk
1972   Vodomil Oldřich
1974   Mokrá Julie
1975   Tři
1975   Dilema
1975-6   Rudla, Julie mokrá nevěsta
1978   Julie - Sprostá holka
1978-9   Bohouš
1981-2   Moře I.
1984-5   Moře II.
1984-5   Moře III.
1985-6   Bohouš II.
1986-7   Šachy
1988   Koupaliště
1988-9   Julie - svítání
1990   Julie - houpačka I.
1996   Julie - houpačka II.
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2012   Bohumil Zemánek: Česká groteska / Bohemian Grotesque (Sochy / Sculptures)
parte
rok vydání, název (podnázev)
1996   Bohumil Zemánek (akademický sochař)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1983   Člověk a svět
předávací protokol
rok vydání, název (podnázev)
1992   Galerie moderního umění v Hradci Králové...
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4)
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Seznam úmrtí
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
nedatováno   Podoba člověka v keramice
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
socha
rok vydání, název (podnázev)
1983-4   Spáči
svatební oznámení
rok vydání, název (podnázev)
1973   Bohumil Zemánek Markéta Paurová
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)