Ludvík Páleníček

beseda/diskuse
termín, název výstavy, místo konání
1974/03/02   XV. Bibliofilská beseda: Švabinský a česká kniha; Umění doby mládí Maxe Švabinského, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)