Jiří Jeníček

podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1946   Korouhvička v Mozarteu (Salon na chodbě znovuvzkříšen), Lidová kultura, 2, 21, 1946/05/25, 5-5
1962   Nové svazky edice Umělecká fotografie, Výtvarná práce, 10, 9-10, 1962/06/08, 5-11
1988   O smysl a existenci české fotografie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 2-
2007   Vilém Reichmann, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 86-95