Věra Linhartová

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1962/08/18   Podnětná výstava, Výtvarná práce, 10, 14, 1962/08/18, -
1966   Na výstavě Mladá československá avantgarda v pařížské galerii..., Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 2-
1967   Avantgarda a dnešek, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, -
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze), Paternoster, 1, 4-5, 1983-1984, 152-154
1989   Die prager Zeit 1952-1969, Jan Koblasa: Skulptur 1979 - 1989, , , 1989, 23-29
1990   Malíř - básník Mikuláš Medek, Lidové noviny, 3, 98, 1990/06/28, 5-
1990   Zlatý křik Mikuláše Medka, Respekt, , 4, 1990/04/04, 12-13
1996   Na otázku umění odpovídá Medek záchvatem existence, Mladá fronta Dnes, 7, 28, 1996/02/02, 19-
1997   Vladimír Kokolia, Trigon a Vladislav Zadrobílek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 7-7
1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 1, 1997/01/09, 16-
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 1 (22), 1, 2005, 16-17
2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 361-372
jaro 2002   Nové knihy, Přítelík, , 3, 2002, 5-6
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2011   Aleš Čermák a Jiří Skála: Průvodce