Tomáš Winter

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((česká verze))
2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((anglická verze))
2005   Filip Ebr: Macocha
2007   Emil Filla
2010   Emil Filla: Archiv umělce
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911
2013   Na cestách proti své vůli: Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940-1945)
2014   Thomas Theodor Heine: Květinový den / Ein Blumentag, 1912
2015   Gottfried Lindauer: 1839-1926 (Plzeňský malíř novozélandských Maorů)
2016   František Tichý: Exhibice těla
2019   Miloš Jiránek: Na jezu, 1905-1906
2019   Miloš Cvach: Není to socha!
2021   Jaroslava Pešicová: Kočky, psi a Robert Rauschenberg
2021   Miloš Jiránek: Zbojnická cesta, 1905
2021   Jaroslava Pešicová: Kočky, psi a Robert Rauschenberg
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
2008   Mistři čínské tušové malby (ze sbírek Národní galerie v Praze)
2009   Amerika k sežrání: Nový svět v grafice 16.-19. století / Savouring America: The New World in 16th-19th Century Prints
2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
2015   František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907
2016   Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight (Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč)
2017   Cirkus pictus (Svět cirkusu v českém umění 1800-1950)
2017   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2002   František Tichý, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2007   Z holandských zápisníků, Národní galerie v Praze, Praha
2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967)), Národní galerie v Praze, Praha
2015   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2006   Alén Diviš: Paralelní historie (Sborník sympózia), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
2007   Josef Váchal (Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27. - 28. října 2006), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2009   Sborník z konference František Kupka, Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2010   Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe (Proceedings of the International Conference Organized at the Eötvös Loránd University of Budapest, September 21-22, 2009), Eötvös Loránd University, Budapešť (Budapest)
2011   Zločin a trest v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2012   Ars linearis III, Národní galerie v Praze, Praha
2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2016   Almanach na rok 1914 (Mezi modernou a avantgardou), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho "smrti"), Artefactum, Praha
2022   Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism (The Impact of the First Wolrd War), Nakladatelství Karolinum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2000   Tušení souvislostí: Hoffmeister, Ernst a Toyen, Grapheion, , 15-16, 2000, 34-38
2000   Jakub Obrovský a Jindřich Štyrský, Umění, 48, 3, 2000, 152-161
2004   Od idyly ke krajině temnoty a příšer (České středohoří Emila Filly), Umění, 52, 1, 2004, 37-51
2004   Jiří Hlušička: Emil Filla 1882 - 1953, , , , , 281-
2005   Od kubismu k mýtu. Zbojnické písně Emila Filly, Umění, 53, 3, 2005, 257-272
2005   Nebezpečné sousedství (Joe Hloucha, Emil Filla a surrealisté), Umění, 53, 1, 2005, 76-86
2006   Národní mýtus kontra socialistický realismus: Diviš, Filla, Fulla, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 52-57
2006   Diskuse IV, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 58-59
2006   Výtrysk a erupce (K plastikám Emila Filly), Pictura verba cupit, , , 2006, 361-368
2007   Meteor v tmavé noci (Karikatura a dějiny českého výtvarného umění), Proměny dějin umění, , , 2007, 41-49
2007   Exorcisté: Zdeněk Kratochvíl a Bohumil Kubišta, Arteterapie, , 14, 2007/06, 43-48
2008   Z českých webu o výtvarném umění, Bulletin, 20, 2, 2008, 6-10
2010   Robinson Crusoe, František Tichý and the Cannibals, Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe, , , 2010, 91-98
2011   Podivný svět Gabriela Maxe, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 12-
2011   Olověné koláčky, Dějiny a současnost, 33, 2, 2011, 37-40
2011   Dokumentace zločinců jako umělecký princip, Zločin a trest v české kultuře 19. století, , , 2011, 301-307
2012   Vyjádření grantové komise k otevřenému dopisu (Došlo do redakce), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 3-
2013   Sportování a cestování v meziválečném Československu, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2, 2013, 29-29
2013   Ernst Ludwig Kirchner's 'Negerplastik' and the Mistake of Czech Cubists, Umění / Art, 61, 4, 2013, 336-361
2014   Zátiší s dýmkou a sklenicí / Emil Filla, Nečekané dědictví, , , 2014, 46-49
2014   Kočka / František Tichý, Nečekané dědictví, , , 2014, 80-83
2014   Colombina / František Tichý, Nečekané dědictví, , , 2014, 90-93
2014   Pan Hyde (Herec Halter) / František Tichý, Nečekané dědictví, , , 2014, 100-103
2015   Úvod, Rembrandtova tramvaj, , , 2015, 5-9
2015   Kánon, Rembrandtova tramvaj, , , 2015, 10-27
2015   Prvních pět, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 4-5
2016   Katastrofy v Plzni, Art + Antiques, , 4, 2016/04/08, 12-19
2016   A Fascination with Folk Art (Modernism and Avant-Garde in Munich, Prague and Moscow around 1913), Umění / Art, 64, 3-4, 2016, 240-253
2016   Ať žije Frištenský! S. K. Neumann, výtvarné umění a sport, Almanach na rok 1914, , , 2016, 134-142
2018   Sova a papír na hřebíku (Zátiší Karla Purkyně jako skrytá alegorie?), Umění / Art, 66, 1-2, 2018, 36-42
2019   První republika, Art + Antiques, , 2, 2019/02/07, 42-48
2019   Vojtěch Lahoda - navždy v našich myslích, Art + Antiques, , 4, 2019/04, 6-
2019   Souboj se zrcadlem (K autoportrétům Karla Purkyně), Kariéra s paletou, , , 2019, 49-55
2020   Proti individualismu! (Avantgarda jako kolektivní práce), Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 111-117
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
2005   Emil Filla, primitivismus a mimoevropské umění
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2002   Klauni Františka Tichého
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting 1875-1911
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2000   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
2002   Umění (Bibliografie / Bibliography 1953-2002)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague