Magdalena Vovsová

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1992 - 1995   Akademie výtvarných umění, Praha, (pedagožka atelieru Grafika II)
1995 -   Akademie výtvarných umění, Praha, (vede Grafické dílny)