Friedrich Nietzsche

* 15. 10. 1844, Röcken u Lützenu, Německo (Germany)
† 25. 8. 1900, Výmar (Weimar), Německo (Germany)
spisovatel, filozof

 

národnost: německá
pohlaví: mužské

NK AUT: jn19990006124

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (15. října 1844, Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900, Výmar) byl německý filosof a klasický filolog. Jako výborný student se už v roce 1869 stal profesorem klasické filologie na univerzitě v Basileji, ale roku 1879 musel ze zdravotních důvodů školu opustit. Následujících 10 let strávil na cestách po Evropě, kde napsal většinu svých velkých děl. V lednu 1889 v Turíně se nervově zhroutil a zbytek života strávil v polovědomém stavu jako duševně nemocný (progresivní paralýza).

Nietzsche byl ovlivněn mladohegelovci (Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, David Strauss aj.), řeckou filosofií a dílem Arthura Schopenhauera a Richarda Wagnera, s nimiž se ale později rozešel. Sepsal řadu filosofických děl, která měla velký vliv na myšlení 20. století. Jeho hlavním tématem byla ostrá kritika evropského myšlení, zejména platónské tradice a křesťanské morálky, jimž Nietzsche vytýkal, že se staví proti síle tvořivého života a nakonec vedou k nihilismu. Jeho často aforisticky pojednávaná témata „smrti Boha“, „vůle k moci“ a „nadčlověka“ jsou dodnes předmětem diskusí a polemik. Jeho nejznámějším spisem je Tak pravil Zarathustra.

Friedrich Nietzsche

 

Friedrich Nietzsche

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2010/09/04 - 2010/10/31   The Perverse Library, Shandy Hall
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Friedrich Nietzsche

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Odvaha vidět (Friedrich Nietzsche myslitel a filosof), Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1995   Friedrich Nietzsche, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1995   Tajemný Zarathustra (Biografie Friedricha Nietzscheho), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1996   Střepy zrcadel (Eseje a kritiky), Thyrsus, Praha
  1997   Friedrich Nietzsche a Cosima Wagnerová, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  2012   Otázky Nietzschova myšlení, Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha
  2016   O Nietzschovi, Revolver Revue, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Tak pravil... (Bůh je mrtev / filozofování kladivem), Revue Art, 36-36
  2009   Nietzsche na Slovensku / Nietzsche in der Slowakei (O jednej edícii filozofickej literatúry v rokoch 1966-1977 / Über eine philosophischer Literatur in den Jahren 1966-1977), Transit 68/89, 315-308
  2018   Tak pravil Arthur C. Danto (O možnostech vlivu filosofie Friedricha Nietzscheho v uvažování o konci (dějin) umění), Umění / Art, 66, 1-2, 105-109
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   The Perverse Library
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha

Friedrich Nietzsche

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1914   Tak pravil Zarathustra, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1929   Antikrist, Alois Srdce, Praha
  1929   Ecce homo (Jak se stát, čím kdo jsme), Alois Srdce, Praha
  1932   Tak pravil Zarathustra, Alois Srdce, Praha
  1943   O životě a umění, Jan Pohořelý, Praha
  1991   Radostná věda, Pražská imaginace, Praha
  1991   Ranní červánky (Myšlenky o morálních předsudcích), Pražská imaginace, Praha
  1993   Soumrak model čili kterak se filosofuje kladivem, Kawana
  1995   O životě a umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2001   Tak pravil Friedrich Nietzsche, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2002   Genealogie morálky (Polemika), Aurora, Praha

Friedrich Nietzsche

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Katarína Tekeľová Blažová: Tapisérie, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2005   Jozef Bubák: Kresby
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Princip slasti
  1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
  2009   Hermes' Ear (The Rosenberg Musem, Collected and commented by HEyeRMEarS), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Z německé poesie, Československý spisovatel, Praha
  1983   Případ Wagner, Jazzová sekce, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Na mistral (Taneční píseň), Kvart, 75-77
  1943   Člověk je umělcem za tu cenu... (Citáty), Život, 140-140
  1943   Kolik sebezničení morálky je ještě kusem... (Citáty), Život, 103-103
  1943   L'art por l'art. - Boj proti účelu... (Citáty), Život, 108-108
  1943   Naše poslední vděčnost k umění. - Kdybychom nebyli... (Citáty), Život, 156-156
  1986   L'esthétique, l'oeuvre et le lieu: Modéles, Theatre des realites, 81-86
  2006   Tak pravil... (Bůh je mrtev / filozofování kladivem), Revue Art, 36-36
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3, 1
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Jurodivé výstavy Divadla hudby Olomouc 2004 - 2006 / Possessed Exhibitions at Divadlo Hudby Olomouc 2004 - 2006

Friedrich Nietzsche

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Hvězdné přátelství, Galerie Fronta, Praha
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1920   Expressionismus, Delphin Verlag, Mnichov (München)
  1942   Co život dal (Essaye o umění), Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Češství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 165-171
  1948   Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 155-160
  1948   Otokar Fischer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 97-103
  1948   Otokar Fischer - Germanista, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 175-177
  1948   Přivtělovatel, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 152-154
  1948   Úkoly literární theorie a kritiky, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 380-394
  1995   Posun, Literární noviny, 6, 8, 12
  1996   Fotografie, matka všech věcí, Výtvarné umění, 81-84
  1999   Cesta umění, Cestou necestou, 272-277
  1999   Dílo a oběť, Cestou necestou, 246-254
  1999   Nultý čas, Cestou necestou, 178-193
  1999   Smysl moderního umění, Cestou necestou, 134-152
  1999   Umění v odlišném světě, Cestou necestou, 229-240
  2002   3. Období První republiky, světová válka a její ohlasy (1919-1948), Náhledy na kolínskou literaturu
  2007   Groteskní a vznešené: Karel Nepraš, Cvičení z estetiky, 81-88