Gustave Courbet

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1998   Gustave Courbet: Later Paintings
nedatováno   Max Liebermann in seiner Zeit
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1925   Francouzské umění XIX. a XX. století
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1933   Průvodce po Moderní galerii
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1948   Francouzi XIX. století v Národní galerii
1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost (Kresby, akvarely, grafika)
1966   Francouzské malířství v galeriích Sovětského svazu
1972   Od Poussina k Picassovi (Mistrovská díla Muzea A. S. Puškina v Moskvě)
1977   Impresionismus (Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech)
1977   Impresionismus (Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech)
1979   French Painting from The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow (17th to 20th century)
1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
1985   Der Baum in Mythologie Kunstgeschichte und Gegenwartskunst
1987   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague
1989   Chefs D'Oeuvre Du Musee Cantonal Des Beaux Arts Lausanne
1990   Impressionismo in Europa
1994   Francouzské umění 19. a 20. století
1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century
2002   Manet / Velázquez (The French Taste for Spanish Painting)
2005   Self Portrait (Renaissance to Contemporary)
2007   Wien - Paris: Van Gogh, Cézanne und Österreichs Moderne 1880-1960
2008   Picasso et les Maîtres
2009   Painting Light (The Hidden Techniques of the Impressionists)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2019   Francouzský impresionismus (Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard)
2019   French Impressionism (Masterpieces from the Ordrupgaard Collection)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1934   Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1935   Francouzské malířství v pražské Moderní galerii, Jan Štenc, Praha
1941   Gustave Courbet, Melantrich, nakladatelství, Praha
1950   G. Courbet, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
1952   L'Exemple de Courbet, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
1953   Courbet, Szikra Nyomda, Budapešť (Budapest)
1956   Die Handschrift des Malers, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1958   Dokumenty, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Člověk v umělci, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1966   Obrazy z Ermitáže (francouzské malířství 19. a 20. století I.), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Malá světová obrazárna, Svoboda, nakladatelství, Praha
1980   The Hermitage: Picture Gallery (Western European Painting), Авро́ра (Aurora), Leningrad (Sankt Peterburg)
1984   O malířích, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2007   Là, même dans l’ombre, la lumière (écrits sur l’art 1969-2006), Revue K, Alfortville
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2021   Umění, kterému nikdo nerozumí, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1933   Whistler o Manetovi a Courbetovi (život), Život, 12, 7-8, 1934/06, 136-
1946   Občan Courbet poráží symbol revoluce (Stalo se před 75 lety), Lidová kultura, 2, 15, 1946/04/13, 5-
1950   Revoluce 1848 a francouzské umění, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 157-171
1950   Courbetův boj za mír, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 171-171
1954   Louis Aragon: Courbertův příklad, Výtvarné umění, 4, 3, 1954/03/31, 148-150
1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1955   Výstava francouzských umění v Moskvě, Výtvarná práce, 3, 23, 1955/12/06, 11-
1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost, Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 3-4
1959   Gustav Courbet: Dokumenty..., Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 4-5
1961   Motiv práce v dějinách umění, Výtvarné umění, 11, 6, 1961/10/16, 241-247
1963   Od Delacroixe k Picassovi, Výtvarná práce, 11, 5, 1963/04/06, 4-5
1963   Svět impresionismu (zprávy), Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 14-14
1965   Výstava francouzského malířství ve Šternberském paláci, Výtvarná práce, 13, 15, 1965/08/14, 6-6
1978   Courbetova výstava v Paříži (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, 61-63
1979   Pionýři moderního malířství (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, 62-63
1983   Od Courbeta k Cézannovi, Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 31-35
2011   Snový Courbet, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 1, 2011/01/13, 9-
2018   Původ světa, Revue Art, , 4, 2018, 2-3
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2003   Gustave Courbet
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1867   Jules Vallés
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   Gustave Courbet
nabídkový list
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Louis Aragon / Das Beispiel Courbet
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1962   Sbírka francouzského umění Národní galerie v Praze
učebnice
rok vydání, název (podnázev)
1976   Čítanka III pro střední školy