Jiří Orten

* 30. 8. 1919, Kutná Hora (Kutná Hora), Česká republika (Czech Republic)
1. 9. 1941, Praha, Česká republika (Czech Republic)
spisovatel, dramatik, básník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Jeden z nejvýraznějších českých básníků 20. století zdědil umělecký talent po matce, která hrála ochotnické divadlo v Kutné Hoře (jeho bratři se později proslavili jako herci). V tomto starobylém středočeském městě Jiří strávil celé dětství.
Navštěvoval místní reálku, aktivně se věnoval sportu a také začínal psát verše či kratší prózy. Po maturitě odešel do Prahy, kde chtěl studovat konzervatoř. Byl sice přijat, ale až o rok později. To už na něj začaly doléhat vážné existenční problémy, protože byl z židovské rodiny. Po smrti otce v roce 1936 a po emigraci staršího bratra Oty do Anglie se Jiří stal jedinou oporou své matce i mladšímu bratru Zdeňkovi. Brzy však nesměl opustit území Prahy, takže pevné rodinné pouto bylo narušeno. V roce 1940 navíc musel z rasových důvodů odejít ze školy. Vzrůstající pocity osamělosti a odcizení Orten mistrovsky zachytil v denících nazvaných Modrá kniha, Žíhaná kniha a Červená kniha. Zápisky v posledním deníku končí dnem jeho narozenin, kdy ho těžce zranila německá sanitka. Následujícího dne Jiří Orten zemřel.
Ve druhé polovině třicátých let 20. století publikoval Orten své sbírky pod pseudonymy Karel Jílek a Jiří Jakub, přispíval do několika časopisů, například do Rozhledů či Kritického měsíčníku, redigoval rubriku mladých v Haló novinách a aktivně se zapojil také do divadelní činnosti studentů. Tato všestrannost se promítla i do náplně festivalu Ortenova Kutná Hora, který se každoročně koná v básníkově rodišti. Vznik celostátní soutěžní přehlídky mladých básníků, jejíž součástí bývá také vážná hudba, divadlo a film, inicioval v roce 1993 Ortenův starší bratr Ota Ornest, který byl až do své smrti předsedou poroty.
Slavného rodáka připomíná v Kutné Hoře také pamětní deska na domě, kde Jiří Orten v mládí žil.
zdroj - www.centralbohemia.cz

poznámka:
Pseudonym
Jakub, Jiří, 1919-1941
Jílek, Karel, 1919-1941
Skutečné jméno Ohrenstein, Jiří, 1919-1941
1938-41 pracoval pravidelně na svých denících
30. 8. 1941 byl sražen na ulici německou sanitkou a 2 dny nato zemřel.
Debutoval v Haló novinách, publikoval v časopisech Hej rup, Rozhledy, Čteme, Kritický měsíčník aj.
Za okupace publikoval pod pseud. Karel Jílek a Jiří Jakub