August Bedřich Piepenhagen

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Švýcarsko, _, ()
0 - 1811   Galerie ASA AG, Curych (Zürich), (studium u krajináře Johanna Heinricha Wuesta)
1811 - 1868   Praha, Praha, (tovaryš prýmkaře a knoflíkáře J... Rissbittera. Po 1815 dílna v domě U Železných dveří na Starém Městě. Letní sídlo Jenerálka)
1853 - 1853   Německo, _, ( a opět 1853, 1854, 1866 opakované studijní pobyty)
1853 - 1853   Francie, _, (a opět 1854,1866 opakované studijní pobyty)
1853 - 1853   Belgie, _, (a opět 1854,1866 opakované studijní pobyty)