August Bedřich Piepenhagen

rok od - do, student, škola, obec
? - ?   Piepenhagenová Louisa, soukromá studia, Praha
? - ?   Kirschnerová Marie, Umělecký ateliér Augusta Bedřicha Piepenhagena, Praha