August Bedřich Piepenhagen

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1960   August Piepenhagen
2018   August Piepenhagen: 1791–1868
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1933   Průvodce po Moderní galerii
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1946   Česká kresba
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1947   Výstava nové bytové kultury v Československu (Bytová zařízení, textil, sklo, keramika, umění v bytě)
1947   Les v českém malířství
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Česká krajina XIX. století
1955   Česká grafika XIX. století
1955   České malířství XIX. století
1958   České malířství XIX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   České malířství první poloviny XIX. století
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   České malířství 19. století
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1969   Česká krajina
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Hrady středních Čech v díle malířů a grafiků 19. století
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   České malířství XIX. století
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Česká krajina 19. století
1980   Krajina v české malbě 19. století
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1985   Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba)
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   České umění 19. století ze sbírek Krajské galerie Hradec Králové
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1989   Dar Anny Hůlové
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1996   Litografie aneb Kamenopis (Počátky české litografie 1819-1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem)
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1997   Ouplná lůna
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2000   Živly
2000   Biedermeier (Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815-1848)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Ejhle světlo
2003   Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl (VI)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2004   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi (45. výtvarné Hlinecko 2004)
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Jurečkova obrazárna (Počátky galerijní činnosti v Ostravě)
2006   Pražské ghetto v obrazech (Výstava ke 100. výročí založení Židovského muzea v Praze)
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
2009   Voda v životě lidí (Obrazy mistrů)
2009   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s)
2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století)
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna
2014   Romantismus na severu Čech
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2015   Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780–1910 / LinkOd klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780-1910 / From classicism to impressionism in Czech painting 1780–1910 / Vom Klassizismus zum Impressionismus in der tschechischen Malerei
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Klasická, historická a žánrová malba v českém malířství 19. století / Classical, historical and genre painting in Czech art of the 19th century = Klassisches, historisches und genrehaftes Gemälde in der tschechischen Malerei des 19. Jahrhunderts
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2020   Máchovskou krajinou
2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století)
2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století)
2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021)
2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořilena, Česká spořitelna, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Výstava z dílen mistrů 19. století, Výtvarná práce, 1, 19, 1953/07/10, 5-
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1997   Lithography or printing from the stone (The Begining of Czech Lithography 1819 - 1850 (A guide to the exhibition)), Grapheion, , 1, 1997, 64-67
1997   Průvodce výstavou Počátky české litografie 1819-1850, Grapheion, , 1, 1997, 64-67
2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, , , 2010, 59-71
2012   19. století, Ročenka ART+, , , 2012/02, 30-32
2014   19. století, Ročenka ART+, , , 2014, 32-34
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2022   Artplus.cz, Art Antiques, , 11, 2022/11/10, 18-19
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2018   August Piepenhagen 1791-1868
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2014   Romantismus na severu Čech
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   II. aukce výtvarného umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Evening Sale Prague
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   81. aukční den Galerie Kodl
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění)
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   87. aukční den Galerie Kodl
2022   88. aukční den Galerie Kodl
2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2009   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2003   Dialogy / Dialogues VI
program
rok vydání, název (podnázev)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
2007   Paměť umění vodňanské městské galerie
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1993   České malířství XIX. století ve sbírkách České spořitelny