Karel Vaňura

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1968   Karel Vaňura
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Grafika 65
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Výstava mladých 67
1967   I. pražský salon
1967   Academias de arte de Checoslovaquia
1967 (nedat.)   Czechoslovak Industrial Design (Anthology of Industrial Design / Sborník pro otázky průmyslového návrhu)
1968   Výstava mladých ’68
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1970   Jazz & výtvarné umění
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1970   Výstava mladých 70
1970   Současné české sklo
1973   Art tchèque contemporain: Gravure, céramique, verres / Zeitgenössische tschechische Kunst: Druckgraphik, Keramik, Gläser
1973   Böhmisches Glas der Gegenwart
1974   Hedendaagse ambachtskunst uit Tsjechoslowakije
1977   Umělecké sklo 1977 (Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1982   Prostor I
1982   Mezinárodní sklářské sympozium Nový Bor 1982
1983   Prostor 2
1984   Československé sklo '84 (Umělecká sklářská tvorba)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   11 vitraj (1984/85)
1986   Prostor 3
1986   IV. Quadriennale des Kunsthandwerks sozialistischer Länder Erfurt 1986 (Tschechoslowakische Sozialistische Republik)
1987   Vidre d´art (25 artist es txecoslovacs)
1987   Vladimír Kopecký + 8 (Skleněná plastika, obrazy)
1989   Plocha, prostor
1991   Prague Glass Prize / Sklářská cena Praha
1991   Prague Glass Prize 91 / Sklářská cena Praha 91
1994   Sklo 20. století (ze sbírky ateliérové tvorby českých výtvarníků ve východočeském muzeu v Pardubicích)
1996   B. Eliáš, J. Exnar, V. Kopecký, J. Matouš, E. Rožátová, J. Rybák, G. Šabóková, I. Šrámková, K. Vaňura
2005   Czech Glass 1945-1980 (Design in an Age of Adversity)
2007   České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí)
2011   Hold sklu / A Homage to Glass
2022   mk²: Museum Kampa v Moravském Krumlově
nedat.   Sklo v galeriích Díla
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Současné umělecké sklo v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1979   Současné sklo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Contemporary Bohemian Glass, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Böhmisches Glas der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Sovremennoje chudožestvennoje steklo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České sklo (Historie českého skla a současnost v oborovém podniku Crystalex Nový Bor), Crystalex, Nový Bor (Česká Lípa)
1989   Verres de Bohême (1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2016   Tschechisches Glas, Böhlau Verlag, Kolín nad Rýnem (Köln)
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2020   Karel Vaňura 1937–2018, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX. V – Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1968   Ve výstavní síni ÚLUV v Praze..., Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 5-5
1981   Brněnské Trienále řezaného skla (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 63-64
1982   A Search for New Ways of Communication in Glass, Glass review, 37, 7, 1982, 2-37
1982   Suchen einer neuen Aussage des Glases, Glasrevue, 37, 7, 1982, 2-38
1982   La recherche d'une nouvelle communication du Verre, Revue du Verre, 37, 7, 1982/07, 2-38
1983   Prostor I (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 62-62
2019   Strašnická (VII. nejdřív depo, potom stanice), Metroart, , , 2019, 88-89
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1969   Karel Vaňura: Obrazy
2022   Karel Vaňura 1937-2018: Vrstvení / Layering
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Grafika 65, František Bílek
1982   Prostor I
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2022   Karel Vaňura 1937-2018: Vrstvení / Layering
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění