Alexandra Urbanová

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha