Radoslav Kratina

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1988   Radek Kratina: Objekty
1988   Karel Kroupa: Černá a bílá barva (Plastika, realizace a objekty)
1990   Radoslav Kratina: Objekty
1991   Radoslav Kratina
1991   Radek Kratina
1994   Radoslav Kratina: Sítotisky
1995   Radoslav Kratina: Experimentální grafika 60. let a transformovatelné objekty
1996   Radoslav Kratina: Variabilní objekty
1997   Radoslav Kratina: Monotypy, frotáže, sítotisky, objekty
1998   Radoslav Kratina: Transformovatelné objekty
2000   Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni
2013   Radek Kratina 1928-1999
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   Nová citlivost
1970   Výstava Klubu konkrétistov
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Prostory smrti (Milan Baják, Radoslav Kratina, MIroslav Urban: Fotografie ze hřbitovů)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
nedatováno   Ars geometrica
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1968   Úsilí všech, kteří nezpodobují, ale..., Nová citlivost, , , 1968, 0-0
1968   Úsilí všech, kteří nezpodobují..., Nová citlivost, , , 1968, -
1969   Domnívám se, že nelze dělat závěry... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 18, 9-10, 1969/04/21, 473-473
1970   Jdu po věcech a situacích schopných proměny. ..., Výstava Klubu konkrétistov, , , 1970, 0-0
1970   Netradiční technologie, Výtvarná práce, 18, 22, 1970/10/27, 1-1
1971   Odpověď klubu konkretistů, Výtvarná práce, 19, 5, 1971/03/02, 5-5
1977   Sculpture: My transformables of 1973-76, Leonardo, 10, 1, 1977, 42-43
1983   Náhrobek malíře Jindřicha Štyrského..., Večerní Praha, 29, 213, 1983/10/28, 7-7
1984   Náhrobek malíře Jindřicha Štyrského, , , , , 222-222
1987   Le monument funéraire du peintre Jindrich Styrsky..., Revue K, , 26, 1987/03, -
1988   Skutečný pohyb jako možnost..., Radek Kratina: Objekty, , , 1988, 0-0
1990   Kontrasty (Studentské listy), Studentské listy, 1, 16, 1990/09, 4-4
1990   Zdeněk Rybka: Objekty, kresby, Květy, 1 (157), 13, 1990/03/29, 38-39
1990   O racionálních přístupech ve výtvarné tvorbě (Vytvářím prostorové objekty s možnostmi skutečného pohybu...), Vesmír, 69, 8, 1990/08, 478-0
1990   Konstruktivní tendence, ke kterým moje výtvarná práce náleží,..., Radoslav Kratina: Objekty, , , 1990, 0-0
1991   Rozhovor s Radkem Kratinou, Výtvarné umění, , 2, 1991, 27-36
1991   Aktuálna geometria (Rozhovor so Š. Belohradským a R. Kratinom), Výtvarný život, 36, 5, 1991/06, 35-44
1991   O racionálních přístupech ve výtvarné tvorbě / Über rationelle arbeitsweisen in der bildende Kunst, Diagonale, , , 1991, 64-65
1991   Od poloviny šedesátých let vytvářím..., Radoslav Kratina, , , 1991, 0-0
1991   Kinetické objekty k pohybu... / Ich schaffe Raumobjekte... / My works are spacious objects... / Je crée des objets spatiaux..., Radek Kratina, , , 1991, 0-0
1992   Variable Forms in Metal Sculpture: Real Motion as a Possibility, Leonardo, 25, 2, 1992, 153-157
1992   In der ersten Hälfe der sechziger Jahre..., Variabile, , , 1992, 0-0
1992   K časopisům, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 18, 1992/09/03, 3-
1992   Vzpomínání, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 15, 1992/07/23, 8-
1993   Pohyb jako možnost, Domov, 33, 9, 1993, 52-53
1994   Volnou tvorbu jsem zahájil v roce 1963..., Radoslav Kratina: Sítotisky, , , 1994, 0-0
1994   Slovutní uměnovědci (Asociace kritiků a teoretiků...), Literární noviny, , , 1994, 2-2
1994   Sbírka na roztrhání?, Lidové noviny, , , 1994/07/26, 12-12
1994/06   O náhrobcích a hřbitovech (Konstruktivní rozhovor s Radoslavem Kratinou), Revolver Revue, , 26, 1994/06, 279-293
1995   Svoje pojetí manipulovatelných objektů..., Radoslav Kratina, , , 1995, 0-0
1995   Vytvářím prostorové objekty s možností skutečného pohybu..., Radoslav Kratina: Grafické experimenty 60. let a transformovatelné objekty, , , 1995, 0-0
1995   Po dvaceti osmi letech se vracím..., Radoslav Kratina: Experimentální grafika 60. let a transformovatelné objekty, , , 1995, 0-0
1996   Čas se zastavil, umění žilo, Večerník Praha, 6, 198, 1996/10/09, 5-5
1996   …z článku Tomáše Bauma…, Prostor současnému výtvarnému umění, , , 1996, 0-0
1996   Odpověď na kritiku (Recenze Salon beze smyslu, kterou...), Literární noviny, 7, 32, 1996/08/07, 2-2
1996   Moje objekty, mimo svůj statický vzhled,..., Radoslav Kratina: Variabilní objekty, , , 1996, 0-0
1996   O náhrobcích a hřbitovech (Konstruktivní rozhovor s Radoslavem Kratinou), Prostory smrti, , , 1996, 8-12
1997   Volnou tvorbu jsem zahájil v roce 1963..., Radoslav Kratina: Monotypy, frotáže, sítotisky, objekty, , , 1997, 0-0
1997   Česká koláž dělá pražské Národní galerii ostudu, Literární noviny, 8, 43, 1997/10/29, 15-15
1997   Náhrobek malíře Jindřicha Štyrského, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 1, 1997/01/09, 12-12
1998   Kratinovy objekty nabízejí více možností sestavení, Moravskoslezský den, , , 1998/05/06, 0-0
1998   S Radoslavem Kratinou, Listy S.V.U. Mánes, 2, 1, 1998, 10-
1998   Náhrobek malíře Jindřicha Štyrského, Listy S.V.U. Mánes, 2, 1, 1998, 11-
1998   Plastiky na Olšanech, Listy S.V.U. Mánes, 2, 1, 1998, 12-15
1998   Můj první transformovatelný objekt..., Radoslav Kratina: Transformovatelné objekty, , , 1998, 0-0
2000   Vytvářím objekty se skutečným pohybem..., Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni, , , 2000, 0-0
nedatováno   O racionálních přístupech ve výtvarné tvorbě, Ars geometrica, , , nedat, 0-0
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1995   Radoslav Kratina: Grafické experimenty 60. let a transformovatelné objekty
1996   Radoslav Kratina: Transformovatelné objekty
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1995   Radoslav Kratina
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1987/03   Revue K
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1992   O Emilu Fillovi jeho žáci
rukopis
rok vydání, název (podnázev)
  V první polovině 60 let jsem rozvinul...
  Bibliografie
1992   Transformovatelného objektu jsem dosáhl...
1992   Úvodem bych rád upozornil, že...
text
rok vydání, název (podnázev)
1987   Tendence, k nímž moje práce volné náleží...
1992   Variabile (Galerie 2G - Gegenwart 25. Juni - 5. August 1992)
nedatováno   Moje objekty jsou výtvarným dílem a...
nedatováno   Své monochromní kovové konstrukce vytvářím...
nedatováno   Soubor kubistických obrazů odkázaných sběratelem dr. Vincencem Kramářem...