Radoslav Kratina

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Kinetizm, ,
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1959   O povaze a vývoji modrotisku pražského Ústředí lidové umělecké výroby, Umění a řemesla, , 4, 1959, 137-144
1960   Život blíže k umění!, Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 1-6
1960   Ze skicáře skupiny Umění a řemesla, Umění a řemesla, , 4, 1960, 139-143
1967   Proměny doby (variační báseň pro radka kratinu), Radek Kratina, , , 1967, 0-0
1967   V Galerii bratří Čapků v Praze..., Svět v obrazech, 23, 39, 1967/09/23, 17-17
1968   Šestá výstava Klubu konkretistů... / Concretist Club Exhibition No. 6..., Klub konkretistů, , , 1968, 0-0
1968   Umění situace, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 59-68
1968   Konkrete Kunst (Tschechoslowakische Premiere), Im Herzen Europas, , , 1968/04, 18-19
1968   Přehlídka konkretistů, Svět v obrazech, 24, 7, 1968/02/20, 0-0
1968   Umění bez pocitu marnosti, Lidová demokracie, , , 1968/07/18, 5-5
1968   Konkretismus v diskusi, Sešity pro mladou literaturu, , 22, 1968/06, 57-58
1968   Concrete Art a czechoslovak premiere, Czechoslovak Life, , , 1968/04, 18-
1968   Nová citlivost v Mánesu, Mladá fronta, 24, , 1968/08/07, -
1968   L'art concret, Opus International, , 9, 1968/12, 56-64
1968   Protiklady konkrétismu, Dialog, , 4, 1968, 42-43
1969   La presente mostra del Club Concretisti - ..., Klub konkretistu Cekoslovacchia, , , 1969, 0-0
1969   Galerie Tvář už po několik měsíců..., Moravskoslezský večerník, , , 1969/03/04, 0-0
1969   Moderne Tsjechische kunst (Vindingrijkheid troef bij Tiffany), periodikum, , , 1969/11/05, 0-0
1969/09/19   Tsjechische kunst zonder ideologische oververhitting, Nieuwe Rotterdamse, , , 1969/09/19, 0-0
1970   ´Nijvere´ kunst in Galerie Bazuin (Tsjechen exposeren), Harlinger Courant, , , 1970/02/27, 0-0
1970   Konkretisté v Brně, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 4-4
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1971   Inleiding (De tentoonstelling pretendeert...), Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, , , 1971, 0-0
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1983   Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, 39, 10, 1983/01/13, 5-5
1986   Písmo a obraz, Umění a řemesla, , 4, 1986, 26-31
1988   Plastika na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 11, 1988/08/16, 5-5
1988   Proč vzpoomínáme na Salón?, Rovnost, , , 1988/08/31, 0-0
1988   Jazyk geometrie v současném umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 11, 1988/08/16, 4-4
1988   Čtverece, kruhy a spol., Lidová demokracie, , , 1988/08/11, 0-0
1989   Projekt S/5-89-10-01, Rovnost, , , 1989, 0-0
1989   Výtvarná geometrie, Svobodné slovo, , , 1989, 0-0
1989   Žáci Fillovy školy (Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1989/09/09, 9-9
1989   Projekt Slavkov, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12, 1989/06/13, 5-5
1990   Výstava méně známých?, Zemědělské noviny, , , 1990/10/15, 0-0
1990   Studio Della - ateliér s výstavním prostorem, Moravskoslezský večerník, , , 1990/12/03, 0-0
1990   Kontrasty a harmonie, Svobodné slovo, , , 1990/09/11, 0-0
1990   Pohlaďte si sochu (Dotýkejte se, prosím, nabádaly cedulky v pražské galérii ÚLUV), Svět v obrazech, 46, 29, 1990/07/20, 14-15
1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 0-0
1990   Potřebné Kontrasty (Několik poznámek na okraj jedné čerstvě otevřené výstavy), Mladá fronta Dnes, , , 1990/08/23, 4-4
1990   Ve výstavní síni ÚLUV v Praze..., Lidové noviny, , , 1990/08/17, 5-5
1990   Kontrasty (Na nápad uspořádat výstavu...), Tvar, 1, 25, 1990/08/23, 5-5
1990   Kontrastní desítka (Osobnosti českého moderního umění v ÚLUV), Občanský deník, , , 1990/09/05, 5-5
1990   Naše vernisáž (Pražská výstavní síň ÚLUV...), Květy, , 37, 1990, 41-41
1990   'Tolerance', Květy, , 14, 1990/04/05, 38-39
1990   Sdružení jménem 'Tolerance', Květy, 1 (157), 31, 1990/08/03, 24-25
1990   Výstava Dvojí geometrie, Svobodné slovo, 46, 249, 1990/10/24, 5-
1990   Avantgardistische Kunst aus der ČSSR (Zu einer Ausstellung im Kupferstich-Kabinett Deresden), , , , , 3-
1991   Napravo? Nalevo? (Hýbače v technickém muzeu Kinetická a variabilní plastika), Večerník Praha, , , 1991, 0-0
1991   Hlavním kriteriem byla pro mě opět..., Hapestetika 2, , , 1991, 0-0
1991   V minulém čísle Hlasu došlo mou vinou..., Hlas, týdeník lounského okresu, , , 1991/03/22, 0-0
1991   Rozhodčím je čas (Český informel - podruhé), Lidové noviny, , , 1991/02/28, 8-8
1991   Diagonály porozumenia, Národná obroda, , , 1991/09/10, 0-0
1991   V Mánesu si už jenom tento víkend... (Pohled do výstavní síně), Večerník Praha, , , 1991/06/21, 0-0
1991   Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984), Lidové noviny, , , 1991/05/20, 5-5
1991   Konstruktivní tendence - pojem a tradice, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 4, 1991/02/21, 6-6
1991   Centrum Lužiny, Architekt, 37, 23, 1991, 3-
1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1992   Galerie do kapsy, Večerník Praha, , , 1992/05/21, 6-6
1992   Poesie racionality (Praha, Valdštejnská jízdárna, 27. 10. 1992 - 2. 1. 1993), Český rozhlas 3 - Vltava, , , 1993, 0-0
1992   Douze artistes de Pragaue (Manoir de la Ville de Martigny), Confedere, , , 1992/11/03, 0-0
1992   La chute du mur de Berlin provoque une ruée vets l art de l´Est, periodikum, , , 1992/11, 0-0
1992   Un art fort et émouvant est né sous les régimes totalitaires, La Liberté, , , 1992/11/12, 0-0
1992   Vernisáže (díla Jiřího Koláře, Vladimíra Jarcovjáka, Radoslava Kratiny,...)..., Květy, , 39, 1992, 0-0
1992   Sociologické momenty v českém umění počátku šedesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, , , 1992, 29-31
1993   Závažná výstava z ne tak dávné historie (Praha, Valdštejnská jízdárna, 26. 10. - 2. 1. 1993), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 26, 1993/12/22, 4-4
1993   Geometria Bohemia, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 5, 1993/03/04, 1-1
1993   Představujeme (Galerie ´60/´70), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 15-15
1993   Lyrická geometrie 60. let, Lidové noviny, , , 1993/11/02, 12-12
1993   Kam za výtvarnem (Po celé tři měsíce letošního léta...), Přehled kulturních pořadů v Praze, , , 1993/12, 55-56
1993   Ukázněná citlivost (Poezie racionality - Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění 60. let Valdštejnská jízdárna, Praha Do 2. 1. 1994), Mladý svět, 35 (3), 47, 1993, 66-66
1993   Výstava Kriterion 93 je prvním kolektivním vystoupením..., Kriterion 93, , , 1993, -
1994   Pražská Galerie ´60/´70 pokračuje v prezentaci..., periodikum, , , 1994, -
1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 16-16
1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 18, 1994/09/01, 6-6
1994   Nové interiéry: Proměny NTM, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 18, 1994/09/01, 16-16
1994   Český kinetismus v 60. letech / Der tschechische Kinetismus in den sechziger Jahren / Czech Kineticism in the 1960th, Český kinetismus 60. let, , , 1994, -
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Ve výstavní síni Sokolská 26..., Moravskoslezský den, 6, 279, 1995/11/29, 0-0
1995   Opět Nová citlivost, Lidové noviny, , , 1995/02/28, 8-8
1995   Výstava z tvorby Radoslava Kratiny, Svoboda, , , 1995/12/06, 13-13
1995   Písmo ve výtvarném umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 22, 1995/11/02, 4-
1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-1
1996   Čas zastavený, čas běžící (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-16
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 6-6
1996   Stylový večer s růžovými bytostmi,..., Hanácké noviny, , , 1996/11/19, 0-0
1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-
1996   Umění zastaveného času (Čas zastavený, čas běžící), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-
1996   Poštovní umění neboli mail-art (Mail-art se nejvíc podobá tomu, co najdete ve své poštovní schránce), Denní telegraf, 5, 184, 1996/08/08, 10-
1997   Česká koláž objevuje Fáru, periodikum, , , 1997/10/10, 0-0
1997   Pohyb, živé akce a struktury, Lidové noviny, , , 1997/07/15, 0-0
1997   Abstrakce v Galerii genia loci, Metro, , , 1997/07/30, 0-0
1997   O retrospektivě Klubu konkretistů s Arsénem Pohribným, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 12, 1997/06/12, 7-
1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1998   Kratina představí Pohyb jako možnost, Mladá fronta Dnes, , , 1998/05/04, 0-0
1998   Výstava (Ostrava) (Záměr transformovat pasivního diváka...), Reflex, , 18, 1998, 58-58
1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 1-1
1998   Několik vět k článku Radoslava Kratiny Náhrobek malíře Jindřicha Štyrského, Listy S.V.U. Mánes, 2, 1, 1998, 11-
1999   Moravská galerie nabízí návštěvníkům mnohá překvapení, Mladá fronta Dnes, , , 1999/09/17, 3-3
1999   Výstava připomíná výtvarníky z Klubu konkretistů, Lidové noviny, , , 1999/02/02, 21-21
2000   Progresivní nepohoda sladkých let šedesátých (Praha, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, 24. 11. 1999 - 9. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 2, 2000/01/27, 6-16
2000   Akce - slovo - pohyb - prostor (Experimenty v umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 2, 2000/01/27, 12-12
2001   Síň patří abstrakci, Mladá fronta Dnes, 12, 164, 2001/07/17, 3-3
2001   Sedmdesát konkrétistů vystavuje v Opavě, Právo, 11, 167, 2001/07/20, 14-14
2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 14 - 15, 2001/07/12, 16-
2002   Různorodá tvář české moderní grafiky (V obou patrech výstavní síně Mánes se otvírá pohled na českou grafiku posledních padesáti let), Lidové noviny, , , 2002/03/18, 30-30
2003   O strukturách vizuálního myšlení (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 12.4.-4.6.; Klenová, Zámek, 12.4.-9.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 12, 2003/06/12, 16-16
2003   Zázračný příběh české abstrakce, Xantypa, , , 2003/květen, 36-40
2003   O souvislostech a charakteru, Lidové noviny, 16, 55, 2003/03/06, 29-29
2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, , 4, 2005/4, 68-74
2005   Současné umění na aukci Art CZ vzbudilo opět zájem..., Revue art, , 3, 2005/3, 76-77
2005   Aukce v květnu (Art CZ), Revue art, , 2, 2005/2, 72-75
2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let, , , 2006, 0-0
2006   Slepí muži přeměřují slona (Praha, Galerie c2c, 17. 5. - 3. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 12, 2006/06/08, 5-5
2006   Emigration out / in 2 (Berlín, Saarländischen Galerie - Europäisches Kunstforum, 2. 5. - 12. 5.), , , , , 9-9
2006   Rozhovor s Martinem Dostálem ředitelem Východočeské galerie v Pardubiích (Pardubice, Východočeská galerie, 5. 10. - 12. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 22, 2006/11/09, 4-4
2009   Sbírat pro potěšení, Revue Art, , 2, 2009, 36-45
2011   Svitek napodruhé, Art + Antiques, , 5, 2011/05/06, 17-18
2011   Sladkost smrti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 11, 2011/06/02, 3-
2012   Svátek geometrie, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 24-26
2012   Galerie Závodný, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 8, 2012/04/19, 11-
2013   Klub milionářů, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 20-22
2013   Kubišta, Janoušek, Kratina, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 17-18
2013   Rekordy pro všechny, Art + antiques, , 9, 2013/09/06, 17-18
2015   Milan Grygar: Vizuální a akustické, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 4, 2015/02/19, 8-16
2017   Ještě dražší Medek a další milionový Merta, Art + Antiques, , 12+1, 2017/12/13, 37-
2019   Mančuška malířem (1), Art + Antiques, 18, 11, 2019/11/12, 15-15
2021   Sochy, Ročenka ART+, , , 2021/03, 27-30
2023   Téměř dvacetimilionový Filla a rekordy pro Kratinu, Hájka i Vojkůvku, Art Antiques, , 2, 2023/02/08, 12-13
www
rok vydání, název (podnázev)
1991   Jiná geometrie (V přízemí Mánesa otevřel 23. května...) (vltava.rozhlas.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-47
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1968/06   Sešity pro mladou literaturu
1969   Paris - Prague (Revue de l´Association France. Tchécoslovaquie)
1983/04   Vesmír
1987/07/20   Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství
1988   Tvorba (32)
1988   Tvorba (35)
1988/08/16   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
1990   ROK, Revue otevřené kultury
1996/09   Alternativa Nova
1997/04/20   Alternativa Nova
1998/04/01   Literární noviny
1998/05/25   Mladá fronta Dnes
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Současné umění (Woxart)
program
rok vydání, název (podnázev)
1981   Galleries (A quide to Washington art galleries)
text
rok vydání, název (podnázev)
1992   Nová geometrie
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1992   Reklama na nekonečno (Přírůstky českého umění 20. století za léta 1989-1992 v Národní galerii v Praze - obrazy, plastiky, objekty, architektura)
2000   Přehlídka české serigrafie ve zlínském Domě umění