Marie Blabolilová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1977   Marie Blabolilová: Obrazy a grafika
1977   Marie Blabolilová: Grafika
1981   Marie Blabolilová: Grafika
1984   Marie Blabolilová: Grafika
1988   Marie Blabolilová
1990   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy
1991   Marie Blabolilová
1991   Marie Blabolilová: Grafika
1996   Marie Blabolilová: Nová grafika 1990 - 1996
1996   Marie Blabolilová: Obrazy
1997   Marie Blabolilová
2001   Marie Blabolilová: Obrazy a grafika
2003   Marie Blabolilová
2005   Marie Blabolilová: Malba a grafika
2005   Marie Blabolilová: Grafika a obrazy z let 1970-2004
2007   Výstava obrazů (Marie Blabolilová)
2011   Marie Blabolilová: Chůze lesem - zastavení
2011   Marie Blabolilová: Tichá společenství / Quiet togetherness
2014   Marie Blabolilová: Linolea
2014   Marie Blabolilová
2015   Marie Blabolilová: Uvnitř a vně
2015   Marie Blabolilová: Rastry
2015   Marie Blabolilová: Rastry
2018   Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / a small retrospective
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Práce posluchačů Akademie výtvarných umění v Praze
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1974   Nová jména v grafice
1975   Výstava učitelů výtvarných oborů LŠU
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1976   Práce mladých výtvarných umělců
1977   Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM (Přehlídka prací z tvůrčích stipendijních pobytů v Kladně, Příbrami a ve Střílkách)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Konfrontace
1979   Marie Blabolilová, Jiří Mocek
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Tschechische Graphik der siebziger Jahre
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Člověk (Prostor člověka)
1980   Grafika 5
1981   Kresba / grafika (Hvězda 1981 / Hájenka)
1981   Nová tvorba mladých výtvarných umělců (Výsledky tvůrčích pobytů. Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastik k 60. výročí založení KSČ)
1982   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM (Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech)
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
1982   Přírůstky OG
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Marie Blabolilová, Anežka Kovalová, Miroslav Zychová
1983   Čepelák & žáci
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1984   Intergrafik 84 (Internationale Triennale engagierter Grafik in der Deutschen Demokratischen Republik)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1986   Marie Blabolilová: Grafika 1980 - 1986, Miroslava Zychová: Obrazy 1978 - 1986
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Premio Internazionale Biella per l'Incisione 1987
1987   Salon de Tokyo (International culture exchange exhibition)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1989   Současná česká grafika
1989   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague
1990   Espaces Tchèques (Six peintres de l´Association Kruh de Kostelec)
1990   Ladislav Čepelák a jeho škola (Výstava je pořádána u příležitosti šedesátých pátých narozenin prof. Lasialava Čepeláka)
1990   Trialog o přírodě
1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1991   Malý formát 91
1991   Osm z Kruhu
1991   Ve vztahu k prostoru / In Relation to Space
1992   M. Blabolilová, Z. Hůla, A. Kučerová, D. Mrázková, J. Růžička (Obrazy, grafika, objekty)
1992   Minisalon
1992   Sovinec 1989/91
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1994   Zrcadlení: Setkání IV.
1994   W kręgu Galerii H
1994   A kortárs cseh grafika
1995   Blabolilova Kucerova Michalek
1995   Černá a bílá
1995   Setkání V - Rozhraní / Encouter V - Boundary
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Osmé trienále ex libris Chrudim 1992–1995
1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Tichý život věcí (Podoby zátiší v současném českém umění)
1998   Setkání VIII - Příroda / Encouter VIII - Nature
1998   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki)
1998   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   V. festival komorní grafiky
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki)
2001   Marie Blabolilová a Jiří Hůla: Vztahy a příbuznosti
2001   Magické číslo tři
2001   Konfrontacje polskiej i czeskiej grafiki współczesnej / Konfrontace polské a české současné grafiky
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar ve prospěch zdravotně postižených povodněmi
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Tschechische grafik (II. Festival tschechischer Kunst und Kultur)
2003   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice (2. ročník)
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   ...o věcech přírodních (Grafické listy 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
2005   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice (3. ročník)
2006   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006 (XII. ročník)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Intimita / Intimacy
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Petratur Vojtěch (instalatér, montér, sběratel, galerista, kurátor)
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Není plotna jako plotna (grafika)
2011   ...a jiné věci
2011   Galerie Dion 2009-2010 (Obrazová ročenka vystavujících umělců 2009-2010)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Jubilanti Hollaru 2013
2013   Doma
2014   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015)
2016   Žádná mimořádná situace (*Ale dnes se to nestalo)
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
2018   Lyrealismus (Marie Blabolilová, Tereza Kabůrková, Antonín Střížek)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018   Grey Gold: At my Fingertips
2019   Krajinow
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Severočeská sbírka
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2019   Stará bydliště / Old Adresses
2019   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2018
2020   Marie Blabolilová, Anna Krajčová: Stromy rostou do nebe
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2020   Šero i jas
2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století)
2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections)
2021   Všednost / The Everydayness
2022   Voda
2023   Obrazy v obrazech (Tradiční princip v éře technických reprodukcí)
2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze
2023   Jezdec (Výstava sbírky Josefa Maixnera)
nedatováno   Hibrida II (Contemporary printmaking from the Czech Republic and the U.K.)
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Mladá grafika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   Marie Blabolilová: Grafika, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (I. díl A-M), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (1: a/b), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1975   Debut Marie Blabolilové, Lidová demokracie, 31, 262, 1975/11/06, 5-0
1977   Mezi nejprostší a nejkrásnější skutečnosti..., Marie Blabolilová: Obrazy a grafika, , , 1977, -
1977   Klidná krása věcí, Lidová demokracie, 33, 129, 1977/06/03, 5-
1977   Zahrady, sady a pole..., Marie Blabolilová: Grafika, , , 1977, -
1977   Lepty Marie Blabolilové, Literární měsíčník, 6, 8, 1977, 160-
1978   Symbol a skutečnost v tvorbě Marie Blabolilové (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, 55-58
1979   Marie Blabolilová, Mladý svět, 21, 9, 1979/02/20, 23-
1979   Hodnota všedních věcí, Svobodné slovo, 35, 38, 1979/02/14, 5-
1979   Prosté krásné věci, Večerní Praha, 25, 40, 1979/02/26, -
1979   Mladí výtvarníci ve Frontě, Lidová demokracie, 35, 44, 1979/02/21, 5-
1979   Marie Blabolilová obrazy grafika, Marie Blabolilová, Jiří Mocek, , , 1979, -
1979   Prosté je krásné, Tvorba, , 11, 1979/03/14, 18-
1980   Marie Blabolilová (1948), grafička, malířka..., Mladá fronta, 36, 70, 1980/03/22, -
1980   Současná čs. kresba a grafika (Akademická malířka Marie Blabolilová (1948)...), Rudé právo, 60, 49, 1980/02/27, 5-
1980   Marie Blabolilová (Dva stromy, 1974), Mladá grafika, , , 1980, 12-13
1980   Povídky v tomto čísle ilustruje Marie Blablilová, Ahoj na sobotu, , 27, 1980/07/04, 4-
1981   Tvůrčí pobyty mladých (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 49-51
1981   Marie Blabolilová na své výstavě předloni v Praze..., Marie Blabolilová: Grafika, , , 1981, -
1981   Akademická malířka a grafička Marie Blabolilová..., Práce, 37, 174, 1981/07/25, -
1981   Čáry a kouzla, Brněnský večerník, , , 1981/07/09, 2-2
1981   Mezi výtvarníky (Začátek představuje tužka, papír - a zdravé nadšení), Svoboda, 90, 66, 1981/03/19, 5-
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
1983   Jsou tři: Marie Blabolilová, Anežka Kovalová a Miroslava Zychová..., Marie Blabolilová, Anežka Kovalová, Miroslav Zychová, , , 1983, -
1983   Ladislav Čepelák a jeho žáci (Na okraj výstavy olomoucké galérie), Kulturní měsíčník, 1, , 1983, 10-13
1984   Marie Blabolilová patří ke generaci..., Marie Blabolilová: Grafika, , , 1984, -
1984   Grafika v Divadle hudby, Stráž lidu, 64, 129, 1984/10/30, 4-
1984   Aus Prager Ateliers, Neue Prager Presse, 4, 42, 1984/10/19, 5-
1984   Grafika M. Blabolilové, Lidová demokracie, 40, 282, 1984/11/28, 5-
1986   Práce Marie Blabolilové patří... (Ve světě obrazů Miroslavy Zychové...), Marie Blabolilová: Grafika 1980 - 1986, Miroslava Zychová: Obrazy 1978 - 1986, , , 1986, -
1986   Marie Blabolilová (Čárový lept je grafická technika tisku z hloubky...), Opus musicum, 18, 7, 1986, -
1986   O výstavě před výstavou, Svobodné slovo, 42, 208, 1986/09/04, 5-5
1986   Svět všedních věcí, Práce, 42, 225, 1986/09/24, 6-6
1986   Výtvarná poezie všednosti, Lidová demokracie, 42, 228, 1986/09/27, 5-
1986   Grafická a malířská bilance, Tvorba, , 37, 1986/09/17, 19-19
1987   Galerie (Marie Blabolilová), Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství, 1, 1, 1987/06/15, 48-48
1988   Obrazy Marie Blabolilové jsou..., Marie Blabolilová, , , 1988, 0-0
1988   Marie Blabolilová, Gramorevue, 24, 9, 1988/09/02, 15-
1988   Zajímavosti z kultury, Lidová demokracie, 44, 211, 1988/09/07, 5-
1988   Nezaměnitelné grafiky, Svobodné slovo, 44, 145, 1988/06/22, 5-5
1988   Výtvarný rytmus, Svobodné slovo, 44, 38, 1988/02/16, 5-5
1988   Osobité a jedinečné, Svobodné slovo, 44, 213, 1988/09/09, 5-5
1988   Od začátku samostatné tvorby..., Marie Blabolilová, , , 1988, -
1988   Výstava v artotéce, Práce, 44, 38, 1988/02/16, 6-
1989   Pohled do osmdesátých let, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 2-
1989   Grafická škola Ladislava Čepeláka, Výtvarná kultura, 13, 4, 1989, 1-8
1990   Marie Blabolilová je všeobecně považována..., Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy, , , 1990, -
1990   Trialog o přírodě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 7, 1990/04/02, 5-
1990   Příroda jako princip (Až do května vystavují v Roztokách u Prahy ženy výtvarnice), Svoboda, 98, 75, 1990/03/29, 5-5
1990   Trialog o přírodě, Umění a řemesla, , 1, 1990, 22-25
1991   Ze současné české grafiky, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Aesthetica, , , 1991, 127-163
1991   Grafická tvorba Marie Blabolilové patří..., Marie Blabolilová: Grafika, , , 1991, -
1991   Prostor pro devět (Výstava mírně úkolová), Lidové noviny, 4, 104, 1991/05/10, 9-
1991   Obrazy a grafika Marie Blabolilové v Sovinci, Sezóna, 1, 5, 1991/01, 24-
1991   /Prvních/ 8 z kruhu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 7-
1991   Letem výtvarným světem (Olomouc: galerie - výstavy - výtvarný život - Sovinec), , , , , 8-8
1991   Svět Marie Blabolilové, Moravské noviny, 2, 4, 1991/01/24, 11-11
1991   Marie Blabolilová v Galérii Kopeček, Večerník moravskoslezský, 1, 171, 1991/11/25, 4-4
1992   Marie Blabolilová: Obrazy, grafiky, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1994   Dobré otázky i dobré odpovědi? (Nové grafiky Marie Blabolilové vystaveny v galerii Artotéka), Denní telegraf, 3, 97, 1994/04/26, 16-16
1994   Grafička a malířka Marie Blabolilová, absolventka..., UNI, , 4, 1994, 4-
1995   Česká moderní grafika má za sebou..., Černá a bílá, , , 1995, -
1995   Marie Blabolilová (Portrét z vernisáže), Denní telegraf, 4, 225, 1995/09/26, 13-
1995   Obyčejné věci a věčné hodnoty (Žensky tvrdé obrazy a grafiky v galerii Paseka), Denní telegraf, 4, 49, 1995/02/27, 11-11
1995   Introduction a la gravure tchèque, Blabolilova Kucerova Michalek, , , 1995, -
1996   Černá a bílá (Ostrov n. O., Letohrádek, 9. 3. - 28. 4., Praha, Galerie bratří Čapků, 23. 7. - 11. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 13, 1996/06/20, 6-6
1996   Každodennost Marie Blabolilové (Praha, Galerie bratří Čapků, 10. - 28. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 11, 1996/05/23, 5-
1996   Zátiší s knihami, židle a stromy (Výstava: Marie Blabolilová v Galerii bratří Čapků), Lidové noviny, 9, 94, 1996/04/20, 16-
1996   Za dvacet pět let vytvořila Marie Blabolilová..., Marie Blabolilová: Grafika, , , 1996, -
1996   Obrazy grafičky a malířky Marie Blabolilové (Maluje, aby sdělila něco, co nelze říci slovy, a předala osobní poselství), Denní telegraf, 5, 97, 1996/04/24, 10-10
1996   Zabývat se ohroženou skutečností..., Marie Blabolilová: Nová grafika 1990 - 1996, , , 1996, -
1996   Od roku 1982 restaurovala nástropní malby..., Marie Blabolilová: Obrazy, , , 1996, -
1996   Blabolilová vystavuje v galerii u Čapků, Mladá fronta Dnes, 7, 86, 1996/04/11, -
1996/10   Pozvání do galerie (Dvě výstavy pražských autorek dvou generací), Kulturní život Šumperka, , 10, 1996/10, 20-
1998   Čtvero ztišených výrazů (Praha, Galerie Bayer & Bayer, 10. 9. - 24. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 24, 1998/12/03, 4-4
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Archetypy domova, Vesmír, 79, 7, 2000/07, 418-
2001   Namalovat celý les, Rozhovory, , , 2001, 13-15
2001   Nenápadné jistoty Marie Blabolilové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 16 - 17, 2001/08/30, 5-
2001   O prvním obraze, který Marie Blabolilová namalovala..., Marie Blabolilová a Jiří Hůla: Vztahy a příbuznosti, , , 2001, -
2001   Marie Blabolilová, 14 Pražský programový čtrnáctideník, 6, 10, 2001/06/01, 31-31
2002   Marie Blabolilová (1948) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze..., Marie Blabolilová: Lepty, , , 2002, 0-0
2002   Umělkyně Marie Blabolilová maluje pohodu, Dobrý den s Kurýrem, 5, 35, 2002/09/02, 8-
2002   Poetické všednosti Marie Blabolilové, Slovácké noviny, 12, 28, 2002/07/10, 12-
2003   Druhý ročník, Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice, , , 2003, 11-15
2003   Marie Blabolilová se narodila 4. března 1948..., Marie Blabolilová, , , 2003, 5-6
2003   Osobnost roku 2003, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 20-23
2004   Boudníkova cena grafičce (Ocenění za přínos v oblasti umělecké grafiky získala Marie Blabolilová), Lidové noviny, 17, 83, 2004/04/07, 9-
2004   Marie Blabolilová - Malba a grafika (Klatovy, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, 30. 11. 2003 - 25. 1. 2004), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 6, 2004/03/18, 4-
2004   Obrazy Marie Blabolilové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 16-17, 2004/08/26, 5-
2004   Cena Vladimíra Boudníka za rok 2003, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 11, 2004/05/27, 6-
2004   Prosté motivy v čárových leptech Marie Blabolilové, Zahrada - park - krajina, 14, 2, 2004, 39-
2004   Cena Vladimíra Boudníka, Haló noviny, 14, 86, 2004/04/10, 13-
2004   Královna čárových leptů Blabolilová má Boudníkovu cenu, Polygrafie revue, 6, 4, 2004, 130-130
2004   Marie Blabolilová - laureátka Ceny Vladimíra Boudníka 2003, Informační bulletin X. ročníku soutěže Grafika roku 2003 a IX. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka, , , 2004/04/06, 2-
2004   Grafika roku 2003 a Cena Vladimíra Boudníka, Listy hlavního města Prahy, 4, 4, 2004/04, 4-4
2004   Grafika roku: 300 exponátů, Lidové noviny, 17, 117, 2004/05/20, 11-11
2004   Marie Blabolilová, Galerie Bayer & Bayer, 7, , 2004, 3-
2004   Půlrok v regionu, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 44-48
2005   Ke skutečnosti lze přistupovat…, Marie Blabolilová: Malba a grafika, , , 2005, -
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2005   Nové cykly Marie Blabolilové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 5, 2005/03/03, 5-
2005   Marie Blabolilová, Grapheion, , 18, 2005, 132-135
2005   Blabolilová vystavuje v Roudnici, Lidové noviny, 18, 40, 2005/02/17, 26-26
2005   Marie Blabolilová aneb O provinčnosti, Katolický týdeník, 16, 8, 2005/02/15, -
2005   Svérázná umělecká osobnost v náchodské galerii, Hradecké noviny, 14, 31, 2005/02/07, 10-
2006   Marie Blabolilová - Malba, grafika, Veselský zpravodaj, , 11, 2006/10/30, 4-4
2006   Ateliéry 2006/V. (Marie Blabolilová), Revolver Revue, , 62, 2006/03, 122-135
2006   Důvěrná místa Marie Blabolilové, Panorama, 84, , 2006, 19-
2007   Obrazy Marie Blabolilové jsou pohlazením..., Výstava obrazů, , , 2007, 0-0
2008   Tvorbu Marie Blabolilové sleduji třicet let. ..., Marie Blabolilová, , , 2008, 0-0
2008   Marie Blabolilová (Over the past three decades...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2009   Marie Blabolilová - Interiéry, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 23, 2009/11/19, 4-
2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 154-167
2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 154-167
2010   Není plotna jako plotna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 9, 2010/04/29, 12-0
2010   Marie Blabolilová (Tvorbu Marie Blabolilové bychom mohli...), Není plotna jako plotna, , , 2010, 24-
2010   Marie Blabolilová v Modrém klíči, Noviny Prahy 12, , , 2010, 2-2
2010   Není plotna jako plotna (Nápad na tuto výstavu vznikl...), Není plotna jako plotna, , , 2010, -
2011   Tichá společenství, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 3-3
2011   Pohledy z okna (18.1.-26.2.2010), Galerie Dion 2009-2010, , , 2011, 4-
2011   Svéráz vytrvalý (Marie Blabolilová v Topičově salonu), Art + Antiques, , 9, 2011/09/06, 71-72
2011   Výstavní projekt, nazvaný Chůze lesem - zastavení..., Marie Blabolilová: Chůze lesem - zastavení, , , 2011, -
2011   Marie Blabolilová - tichá společenství. (Paralelní souvislosti), Marie Blabolilová: Tichá společenství / Quiet togetherness, , , 2011, 3-4
2011   Marie Blabolilová - Quiet togetherness (Parallel connections), Marie Blabolilová: Tichá společenství / Quiet togetherness, , , 2011, 5-6
2011   Příjemné barvy zvou k procházce lesem a k rozjímání u božích muk, Mladá fronta Dnes, 22, 169, 2011/07/21, -
2011   Do krajiny na linoleu lidem vstup zakázán, Hospodářské noviny, 55, 149, 2011/08/02, 11-
2011   Marie Blabolilová / Chůze lesem – zastavení, Český rozhlas 3 - Vltava, , , 2011/08/01, -
2011   Příjemná cesta lesem, Lidové noviny, 24, 183, 2011/08/06, 32-32
2012   Blabolilová ve Volyni, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 72-72
2012   Marie Blabolilová - Pomněnky (Rozhovor), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 12, 2012/06/14, 7-
2012   Dohrabat se k podstatě (Návštěva u Marie Blaboílilové), Wine Food Market, , , 2012, 72-73
2013   Marie Blabolilová (Pomněnky), Galerie Na Shledanou 2012-2013, , 2, 2013, 6-10
2014   Blabolilová v Hollaru, Art + Antiques, , 4, 2014/04/04, 74-74
2014   Marie Blabolilová je svéráz..., Marie Blabolilová: Linolea, , , 2014, -
2014   Tichý svéráz Marie Blabolilové, Marie Blabolilová, , , 2014, -
2014   Malířka a grafička Marie Blabolilová (1948)..., Marie Blabolilová: Čárový lept, , , 2014, -
2014   Linolea (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 16. 5. - 13. 7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 27, 13, 2014/06/26, 5-
2015   Marie Blabolilová: Uvnitř a vně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 18-19, 2015/09/10, 6-6
2015   První grafiku vytiskla v roce 1967... / Marie Blabolilová printed her first graphic work..., Marie Blabolilová: Uvnitř a vně, , , 2015, -
2015   Marie je svéráz. Vidí svět v rastru… , Marie Blabolilová: Rastry, , , 2015, -
2015   Marie je svéráz. Vidí svět v rastru… , Marie Blabolilová: Rastry, , , 2015, -
2015   Marie Blabolilová (rastry, lina, válečky), Revue Art, , 2, 2015, 28-33
2018   Svět lapený štětci a válečky, Lidové noviny, 31, 51, 2018/03/01, 9-
2018   Lyrealismus (Tři autoři různých generací...), Lyrealismus, , , 2018, -
2018   Jsem kočičí povaha (Rozhovor s Marií Blabolilovou), Art + Antiques, , 6, 2018/06/07, 28-36
2018   Marie Blabolilová (1948), Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, , , 2018, -
2019   Skrytý půvab všednosti (V pražské Galerii Millennium vystavuje své obrazy a grafiky Marie Blabolilová), , , , , 8-
2020   Sedím u Marie Blabolilové..., Marie Blabolilová, Anna Krajčová: Stromy rostou do nebe, , , 2020, -
2020   Grey Gold: Na dosah ruky, Prostor Zlín, 27, 3, 2020, 15-19
2021   Výtvarné umění zakleté v nenápadné kráse obyčejných věcí, Zpravodaj Centrum, , 7-8, 2021, 10-
nedatováno   Blabolilová vystavuje ve veselské Galerii Ve Dvoře, periodikum, , , 2006, 0-0
www
rok vydání, název (podnázev)
  Marie Blabolilová (www.artlist.cz)
  Marie Blabolilová (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1975   Marie Blabolilová: Grafika
1977   Marie Blabolilová: Obrazy a grafika
1977   Marie Blabolilová: Grafika
1979   Marie Blabolilová: Grafika z let 1976 - 78
1981   Marie Blabolilová: Grafika
1981   Marie Blabolilová
1981   Marie Blabolilová: Grafika ((206 x 105))
1981   Marie Blabolilová: Grafika ((104 x 149))
1982   Marie Blabolilová
1985   Marie Blabolilová: Grafika
1988   Grafika Marie Blabolilové
1988   Marie Blabolilová: Grafika (Čáslav)
1988   Marie Blabolilová: Obrazy
1988   Marie Blabolilová: Grafika
1990   Marie Blabolilová: Obrazy, grafiky
1990   Marie Blabolilová: Obrazy, grafika
1991   Marie Blabolilová
1991   Výstava grafik Marie Blabolilová
1991   Marie Blabolilová: Grafika
1992   Marie Blabolilová: Grafika
1993   Marie Blabolilová: Obrazy
1993   Marie Blabolilová: Obrazy ((106 x 143))
1993   Marie Blabolilová: Grafika 1988 - 1993
1994   Marie Blabolilová: Grafika
1995   Marie Blabolilová: Grafiky
1996   Marie Blabolilová: Obrazy
1996   Marie Blabolilová: Nová grafika 1990 - 1996
2000   Marie Blabolilová
2000   Marie Blabolilová: Obrazy na linoleu
2000   Marie Blabolilová: Grafika
2001   Marie Blabolilová: Grafika
2002   Marie Blabolilová: Obrazy, grafika
2003   Marie Blabolilová: Retrospektiva
2004   Marie Blabolilová: Retrospektiva
2005   Marie Blabolilová: Grafika a obrazy z let 1970 až 2004
2005   Marie Blabolilová: Obrazy - grafika
2005   Marie Blabolilová: Stromy (Obrazy, grafika)
2005   Marie Blabolilová: Obrazy - grafika
2006   Marie Blabolilová: Malba, grafika (Galerie Ve dvoře, 209 x 87)
2007   Marie Blabolilová: Grafiky - čárové lepty
2007   Marie Blabolilová: Grafiky - čárové lepty ((210 x 150))
2008   Marie Blabolilová: Zahrady
2009   Marie Blabolilová: Interiéry
2010   Marie Blabolilová: Pohledy z okna
2011   Marie Blabolilová: Tichá společenství
2011   Marie Blabolilová: Zelené obrazy
2012   Marie Blabolilová: Pozdrav z prázdnin
2012   Křest nového katalogu Wine Food Market 2012/2013 s ukázkami z díla malířky Marie Blabolilové
2014   Marie Blabolilová: Linolea
2014   Marie Blabolilová: Grafiky
2015   Marie Blabolilová: Uvnitř (Obrazy)
2015   Marie Blabolilová: Uvnitř a vně / Inside and Out
2015   Marie Blabolilová: Rastry
2015   Marie Blabolilová: Rastry
2016   Marie Blabolilová: Rastry
2016   Marie Blabolilová: Rastry
2018   Marie Blabolilová
2018   Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / a small retrospektive
2020   Marie Blabolilová: Moji přátelé (Obrazy a grafika)
2021   Marie Blabolilová: Moji přátelé
2021   Marie Blabolilová: Pod / zimním krajem
2022   Marie Blabolilová: Odložená výstava
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Člověk Prostor člověka
1981   Jiří Schmidt and Marie Blabolilová
1981   Jaroslav Dvořák: Obrazy, Marie Blabolilová: Grafika
1981   Kresba - grafika
1983   Marie Blabolilová, Anežka Kovalová, Miroslava Zychová
1986   Marie Blabolilová: Grafika 1980 - 1986, Miroslava Zychová: Obrazy 1978 - 1986
1989   L´Europe des Graveurs
1990   Trialog o přírodě
1990   90 autorů v roce '90
1990   Espaces Tcheques (Six peintres de l´Association Kruh de Kostelec)
1991   Osm z Kruhu
1991   Ve vztahu k prostoru
1991   Krajina - kosmos (prodejní výstava)
1991   Gravure Tchèque au XXe siècle
1991   Spirit of Time, Spirit of Place & Czech Works on Paper
1993   Zrcadlení (Setkání IV)
1994   Zrcadlení (Setkání IV.)
1995   Autres regards tcheques
1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
1995   Černá a bílá
1996   Hosté Hollaru 1996
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   Marie Blabolilová, Jitka Hilská, Anežka Kovalová, Anna Vančátová
1998   Tichý život věcí
1999   Hudba (Marie Blabolilová, Zdenek Hůla, Pavel Mühlbauer)
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2000   Ostrov klidu / Nature morte vive! / Stilleben lebt (Současné české zátiší)
2001   Magické číslo tři
2001   Setkání XI - Hra
2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006 (XII. ročník)
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2007   Marie Blabolilová: Obraz města, Pavel Besta: Stopy života
2007   Intimita
2008   Neovladatelná vášeň pro krásu (Výstava k 70. narozeninám Vojtěcha Petratura, instalatéra, montéra, sběratele, galeristy a kurátora)
2008   Marie Blabolilová, Barbora Lungová: Exteriéry, exteriéry
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Není plotna jako plotna
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2011   ...a jiné věci / ...and other objects
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Doma
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+)
2014   Strom / Tree (Pocta Jindřichu Pruchovi / Homage to Jindřich Prucha)
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2016   Žádná mimořádná situace (*Ale dnes se to nestalo)
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2016   13. aukční salon výtvarníků
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2017   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara
2017   Mistři českého umění
2020   Zpráva z uzavřeného prostoru
2023   Jezdec
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2001   II. aukce výtvarného umění
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2005   Adra pro Sumatru
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   17. aukce
2010   19. aukce
2011   21. aukce
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2017   Etcetera 2½
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše
2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions
2017   Sbírka československého diplomata, Výtvarné umění, Fotografie (Prague Auctions)
2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů
2018   Etcetera III½ = VI
2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry)
2019   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara (2019)
2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art
2020   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art
2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art
2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry)
2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art
2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art
2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce)
biografie
rok vydání, název (podnázev)
2003   Marie Blabolilová
cd-rom
rok vydání, název (podnázev)
2008   Marie Blabolilová, Barbora Lungová: Exteriéry, exteriéry
diplom
rok vydání, název (podnázev)
2003   Grafix 2003 (Marie Blabolilová)
2004   Cena Vladimíra Boudníka za rok 2003 (Marie Blabolilová)
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
2003   Vybrané osobnosti současné české grafiky
2006   Marie Blabolilová
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1991   Marie Blabolilová: Velké štokrle (90 x 75 cm, vaječná tempera, asambláž na plátně, 1986)
1996   Marie Blabolilová: Dvě lahve, 1986 (vaječná tempera na linoleu, 42 x 33 cm)
1996   Marie Blabolilová: Velké štokrle, 1986 (vaj. tempera a asamb. na plátně, 90 x 75 cm)
2001   Setkání IX - Extrém 1999, Marie Blaboililová
2012   abART - z Čech do světa (Marie Blabolilová: Přikrytá klec, 2001)
2012   abART - z Čech do světa (Marie Blabolilová: Kytky za plotem, 2000)
2012   abART - z Čech do světa (Marie Blabolilová: Žlutě, 1993)
2018   Marie Blabolilová: Tři kočky v okně, 2016
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1967   Hromada dříví
1975   Dvě jablka
1975   Hrdličky
1975   Jablečný kompot
1975   Jablko 1
1975   Jablko 2
1975   Mušle 2
1975   Mušle 3
1975   Pařez 2
1975   Pumpa na nábřeží
1975   Štěstí
1975   Tykev
1975   Zátiší s petrolejkou
1976   Kaštany I
1976   Panák
1976   Borová šiška 1
1976   Borová šiška 2
1976   Hruška u plotu (malá)
1976   Kaštan 1
1976   Kaštan 2
1976   Kaštan 3
1976   Kaštan 4
1976   Kaštan 5
1976   Malá borová šiška
1976   Modřínové šišky
1976   Otevírající se kaštan 1
1976   Otevírající se kaštan 2
1976   Otevírající se kaštan 3
1976   Otevřená borová šiška
1976   Piniová šiška
1976   Prázdný kaštan
1976   Pukající kaštan 1
1976   Pukající kaštan 2
1976   Šiška - vejmutovka
1976   Vejmutovka
1976   Zavřená jedlová šiška
1976   Zavřená šiška s větvičkou
1976   Zahrádka pod sněhem
1976   Zasněžené růže
1977   Jarní bouřka
1977   Lípa II
1977   Borová šiška 4
1977   Hrdličky za oknem
1977   Kout zahrádky
1978   Zahrada na jaře
1983   Obilí
1984   Nároží
1985   Les III
1985   Les IV
1985   Les
1985   Ulice I
1986   Ranní slunce
1987   Stůl a židle
1987   Padající strom I.
1989   Javor na náměstí
1989   Velký interiér
1989   (Dvě židle)
1989   Dům s břečťanem
1989   Kniha
1989   Kořeny
1989   Náměstí 49
1989   Obrostlý dům
1989   Otevřená kniha
1989   Ovíjení
1989   Pařez s břečťanem
1990   Dvě ulity
1990   Jehlan
1990   Pavučina
1990   Smrčina
1991   Dva kmeny
1991   Vrba
1992   Sloup I
1992   Dvě vázy
1992   Oblak
1993   Dvě pavučiny
1993   Kláda
1993   Knihovna
1993   Strom a pařez
1993   Střecha
1993   Žebřík
1994   Kuchyňské zátiší
1994   Poražené stromy
1995   Číše
1995   Klec a akvárium
1995   Knihy
1995   Tři číše
1996   Kosa
1996   Ptáci na drátech
1997   Dvě možnosti
1999   Otevřená kniha
2000   Lesní cesta 1
2000   Loučení
2001   Dva telegrafní sloupy
2001   Lesní cesta 2
2001   Lesní cesta 3
2001   Lesní cesta 4
2001   Schodiště
2002   Klády
2002   Vor
2003   Lesní průsek
2003   Cesta mezi stromy
2003   Křižovatka
2003   Sad
2003   Stromy se stíny
2003   Cesta
2004   Bříza
2004   Česká krajina
2004   Dušičky
2004   Česká krajina I.
2005   Český sen - lidské sídliště
2005   Karlín II.
2005   Zeměkoule
2005   Lidské sídliště
2005   Cesty ze vsi
2005   Karlín
2006   Blízké samoty
2007   Velkoměsto
2007   Pocta K. H. Máchovi
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H)
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2004   Galerie Bayer & Bayer
nedatováno   Datové sítě OMNICOM
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Marie Blabolilová
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
2010   Není plotna jako plotna
2017   Grey Gold: At my Fingertips
2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
2022   Voda
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1991   Marie Blabolilová: Grafika
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2002   Marie Blabolilová: Lepty
2014   Marie Blabolilová: Čárový lept
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   6 tschechische grafiker
1994   Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris
1996   Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris
1997   Zátiší
1998   Krajina a prostor
1998   4. festival komorní grafiky
1998   Jubilanti ´98
2000   6. festival komorní grafiky
2001   Exlibris
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Jubilanti Hollaru 2003
2007   Grafické desetiletí (Nová jména v Hollaru 1997-2007)
2008   Jubilanti Hollaru 2008
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2019   2+1 (Marie Blabolilová, Hana Puchová, Kamila Zemková)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2008   Marie Blabolilová
2021   Marie Blabolilová: Moji přátelé
nabídkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2012   Wine Food Market (Katalog italských vín a lahůdek 2013 / Italian wine and food catalogue 2013)
nabídkový list
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Marie Blabolilová
obraz
rok vydání, název (podnázev)
  Nemocniční pokoj
1973-74   Telefonní budka
1976   Kandelábr
1976   Pohled z mostu
1976   Lavička
1976   Kandelábr I
1976   Palackého most
1977   Zátiší s ateliérem
1977   Červené dveře
1977   Modrý svetr
1977   U stolu
1978   Divadelní ulice
1979   Křeslo
1979   Umyvadlo
1979   Zimní podvečer
1979   Zimní večer
1980   Starý dům
1983   Olejový radiátor
1985   Žluté květy
1985-86   Dvě lahve
1986   Stolička
1986   Velké štokrle
1986-7   Lékařská skříňka
1987   Kanystry
1988   Noční stolek
1988   Pocta Cranachovi
1988   Proutěný koš
1988   Červená židle
1988-1989   Růst
1988-1989   Kořeny
1988-9   Veselé křeslo
1988-9   Sněží (Padající sníh)
1990   Proutěné křeslo
1991   Křeslo
1991-2000   Košík na stoličce
1992   Kočka na okně
1992   Knihovnička
1993   Konvička na vařiči
1993   Taška
1994   Rybář
1994   Rodinné štěstí
1994-5   Váza a lampa
1995   Strom I.
1997   Kočka s květinou
1997   Velikonoce II.
1998   Krajina s mosty
1998   Zlaté rybičky
1998   Kočka v kleci
1998   Viadukt
2000   Kytky za plotem
2000   Cínie
2001   Přikrytá klec
2001   Rozkvetlý kaštan
2001-2   Židle s listím
2002   Polštář (A. H.)
2003   Les V
2003   Ukřižování
2003   Podzimní les
2004   U stolu
2004   Tři židle u stolu
2005   Dvojkřeslo
2006   Ořech
2010   Italská krajina IV.
2011   Stolička
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1978   Krása každodennosti
2004   Galerie Bayer & Bayer (Art Prague 2004)
2006/03   Revolver Revue (62/2006)
2013/12   Revolver Revue (93/2013)
2015/09   Revolver Revue (100/2015)
PF
rok vydání, název (podnázev)
2002   pf 2003 (Geofyzikální ústav AV ČR)
2006   PF 2006 (Marie Blabolilová)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1993   Marie Blabolilová: Grafika 1988 - 1993
1994   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
1996   Marie Blabolilová: Nová grafika 1990 - 1996
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1998   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
2010   Není plotna jako plotna
2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka
2015   Marie Blabolilová: Rastry
2018   Marie Blabolilová
2020   Marie Blabolilová: Moji přátelé (Obrazy a grafika)
2020   Na věcnost
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1989   Dvojlist (Marie Blabolilová)
1990   Marie Blabolilová: Grafika
program
rok vydání, název (podnázev)
2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2010)
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+)
projekt
rok vydání, název (podnázev)
2009   Chůze lesem - zastavení (Marie Blabolilová / Obrazy)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
rozhlasový pořad
rok vydání, název (podnázev)
2011/07/19   Obrazy Marie Blabolilové v Topičově salonu (Český rozhlas 3 - Vltava)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1986   Galerie Roudnice
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4)
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1975   Marie Blabolilová
1977   Seznam grafik - Galerie mladých - Mánes - Praha
1988   Marie Blabolilová
1988   Marie Blabolilová (Seznam vystavených prací na transparentním papíře)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Marie Blabolilová
2001   Seznam vystavených prací
2002   Marie Blabolilová
2005   Marie Blabolilová: Stromy - obrazy, grafika
2007   Sbírka černokostelecké školy (Vystavená díla)
2008   Obrazy Marie Blabolilová -soupis (M. Blabolilová - soupis grafik)
2011   Marie Blabolilová: Chůze lesem - zastavení
2011   Předávací protokol exponátů výstavy Marie Blabolilové - Moji přátelé
2014   Přejímací protokol (Marie Blabolilová 2014)
2019   Marie Blabolilová - Obrazy a grafika (Ceny vystavených prací)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1996   Marie Blabolilová: Grafika
soupis grafik
rok vydání, název (podnázev)
  Soupis grafik (Marie Blabolilová)
text
rok vydání, název (podnázev)
1977   Po dvou letech Marie Blabolilová znovu... (zahájení výstavy)
1982   Malířka a grafička Marie Blabolilová...
1985   O Marii Blabolilové (nar. 1948) je možno říci...
1988   S Marií jsem se seznámil...
1988   Je to výstava zvláštní, nejsou tady žádné grafiky...
1989   Výrazová úspornost a prostota...
1990   Paní malířka chodí po světě... (text pro děti)
1990   Vážení přátelé jsem rád, že vás mohu... (zahájení ve školním rozhlase)
1993   V roce 1970 vystavoval ve Špálově galerii...
1993   Síla všednosti
1994   Marie Blabolilová: Grafika (Marie Blabolilová se věnuje malbě a grafice...)
1995   Marie Blabolilová vystudovala...
1996   Tvorba Marie Blabolilové (Marie Blabolilová vystavuje od poloviny 70. let...)
1998   Anežka Kovalová, ročník 1949, žije a pracuje...
2000   Když mě Marie Blabolilová před několika dny...
2000   Je to zřejmě něco podobného...
2001   Nebývá zvykem, aby si autoři zahajovali...
2001   Marie Blabolilová připravila v krátkém čase...
2002   Vítám vás na zahájení první výstavy z cyklu Setkávání...
2002   Marie Blabolilová studovala v grafickém ateliéru...
2004   Marie Blabolilová je známá a přijímaná...
2006   Marie Blabolilová - obrazy/grafika, Galerie ve dvoře, Veselí nad Moravou, 26.11.-10.12.2006
2006   Mezi čtyřmi stěnami Marie Blabolilové
2007   Jsou to většinou práce z poslední doby... (zahájení výstavy)
2008   Jsem rád, že si na mne Jan Šmolka vzpomněl... (zahájení výstavy)
2011   Paralelní souvislosti
2011   Výstava v Topičově salonu v Praze...
2014   O práci Marie Blabolilové jsem napsal...
2019   Marie Blabolilová - Obrazy a grafika
nedatováno   Text ke grafikám ke 4. ročníku Ceny Martina Palase (Občanské sdružení Rytmus a Speciální pedagogické centrum Vertikála)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Trialog o přírodě
2002   Marie Blabolilová: Lepty, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha, 27.3.-24.5.2002
2005/02/02   Marie Blabolilová (Výstava vybraných děl malby a grafiky...)
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2015   Marie Blabolilová - rastry