Vasco da Gama

* 1469, Sines, Portugalsko (Portugal)
24. 12. 1524, Kóčin (Ernakulam), Indie (India)
cestovatel, mořeplavec, objevitel

 

národnost: portorická
pohlaví: muž

heslo:
Koncem 15. století po pádu Konstantinopole (1453) byl obchod s cizokrajným zbožím, především s kořením, monopolizován arabskými a osmánskými panovníky. Portugalský král Manuel I. se rozhodl získat přístup do Asie obeplutím Afriky. Touto cestou byl pověřen posléze Vasco da Gama.
Vasco da Gama opustil Lisabon 8. července 1497 se čtyřmi plachetnicemi; 22. listopadu obeplul mys Dobré naděje a po několika zastávkách na východoafrickém pobřeží dosáhl 20. května 1498 indického subkontinentu u města Kóžikkót.
Druhou výpravu do Indie uskutečnil da Gama roku 1502 již jako admirál; velel deseti válečným lodím a jeho úlohou bylo dosažení a upevnění portugalské hegemonie v Arabském moři a na pobřeží Indie. V námořní bitvě porazil da Gama jednu arabskou flotilu, dále s použitím násilí (zejména v Cannanore) dosáhl v mnoha městech na pobřeží Indie uznání Portugalska jako nadřízené mocnosti; položil tak základní kámen pro vytvoření budoucí Portugalské Indie.
Třetí cestu podnikl Vasco da Gama roku 1524 jako nově jmenovaný místokrál Indie, asi po čtyřměsíčním pobytu však v Kóčinu na Malabarském pobřeží zemřel.
cs.wikipedia.org, 18.8.2017