Publius Naso Ovidius

* 20. 3. -43, Sulmona, Itálie (Italy)
17, Konstanca (Constanța), Rumunsko (Romania)
básník

 

pohlaví: muž

heslo:
Ovidius pocházel z bohatého rodu, který patřil k jezdeckému stavu. Velmi brzy byl poslán na studia do Říma, kde studoval na přání svého otce právo a rétoriku. V této době se začal projevovat spíše jako básník, proto po ukončení studia odjel do Řecka a po návratu krátce zastával několik nižších úřadů, ale pak se vzdal veřejné práce a věnoval se pouze literatuře. Oženil se s Augustovou příbuznou.
Roku 8 Augustus vydal rozkaz, aby Ovidius opustil Řím a usídlil se v Tomech (malé město v Rumunsku). Své vyhnanství nesl velmi těžce – prosil Augusta (později i Tiberia), aby mu byla udělena milost nebo aby byl poslán do nějakého příznivějšího místa (o to ho prosil nejen v dopisech, ale i ve svých básních). Tyto prosby nebyly vyslyšeny a nebylo mu splněno dokonce ani přání, aby byl pohřben v Římě. Proč byl poslán do vyhnanství, není známo. Soudí se, že se pravděpodobně jednalo o skandál, který v tu dobu vypukl kolem Augustovy vnučky Julie. Prakticky jisté je, že se nejednalo o politický čin, ale o něco v souvislosti s Augustovou rodinou. Často se udává, že svými knihami Ars Amatoria narušil výchovu mládeže. To možná byla záminka, ale rozhodně ne důvod (tyto knihy byly vydány již 7 let).
cs.wikipedia.org, 2013/04/30

poznámka:
+ Tomis, dnes Constanta, Rumunsko

Odkaz. forma Ovide, 43 př. Kr.-ca 18 po Kr.
Publius Ovidius Naso, 43 př. Kr.-ca 18 po Kr.
Naso, Publius Ovidius, 43 př. Kr.-ca 18 po Kr.
Ovidius Naso, Publius, 43 př. Kr.-ca 18 po Kr.