Karel Hynek Mácha

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1977   Lumír Šindelář: Karel Hynek Mácha (Deset podob básníkových)
1981 -   Kafka
1984   Čestmír Kafka: Spojování a asambláže
1986   Č. Kafka
1989   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování
1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
2004   Poznamenání cest Karla Hynka Máchy (1976-1980)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1999   Dalekáť cesta má (IV. mezioborové máchovské setkání - Litoměřice 28. - 30. V. 1999)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1936   Hrob Karla Hynka Máchy, Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 9-
1945   Památce K. H. M. (Z české poesie 1939-1945), Kvart, 4, 1, 1945, 95-95
1948   Setkání s Raoul Ponchonem, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 47-48
1948   Zaniklé zpěvy Františka Alše, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 89-92
1948   Otokar Fischer - Germanista, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 175-177
1948   Albert Pražák za katedrou, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 282-283
1948   Nad hrobem básníkovým, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 308-310
1948   Proč kritická vydání klasiků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 310-311
1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 104-113
1948   Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 155-160
1957   Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9, , 1957/12/24, -
1965   Grafiky k literárním prředlohám, Lidová demokracie, 38, 146, 1983/06/23, 5-
1967   František Doležal v roudnické galerii, , , , , -
1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, , 7/8, 1968, 23-28
1968   K. H. M., Sešity pro literaturu a diskusi, 3, 23, 1968/09, 21-22
1970   Grafika v jihomoravských "minigaleriích", , , , , 4-
1970   Mácha malířskou inspirací, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1970/09/28, -
1970   Máchovské variace Františka Doležala, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1970/11/12, -
1970   Dvakrát z Kramářovy galerie, Lidová demokracie, , , 1970/11/17, -
1970   Doležal - Rocman, Svobodné slovo, , , 1970/11/19, -
1970   Malíř citu a fantazie, Rudé právo, , , 1970/11/28, -
1975   Cykly z Litoměřic a středohoří (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1975/04/10, -
1976   Máchovské motivy (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1976/05/18, -
1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 33-59
1979   Kritické myšlení a kritika, Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1979   Máchův interpret (Bilance 50 let tvůrčí činnosti malíře Františka Doležala), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1979/03/16, -
1981   Prameny tvůrčí inspirace (K výstavě Františka Doležla v roudnické galérii), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1981/10/23, -
1981   Mácha inspirací (K výstavě obrazů a kreseb F. Doležala), Proud, , , 1981/10/30, -
1983   Zdeněk Sklenář - vybrané obrazy (Zprávy z krajů - Severočeský kraj), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 12-13
1983   Grafika Aleny Laufrové (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 50-51
1984   Sepětí s Apollinairem i moderním malířsví, Mladá fronta, , , 1984/07/19, -
1986   Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie, 42, 63, 1986/03/15, 5-
1986   Na máchovské téma, Zemědělské noviny, , , 1986/10/17, -
1991   Alén Diviš znovuobjevený, Revolver Revue, , 17, 1991, 44-72
1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, , 50-53, 1995, 57-64
1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-1
1996   Uzavřeni, v Evropě (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-16
1996   Když procházím chalupou na Litoměřicku..., Salon 1, , , 1996, 2-
1999   Karl Brantl (Kreslíř českých hradů), Kreslíři a litografové litoměřické kamenotiskárny Karla Viléma Medaua (1791-1866), , , 1999, 53-59
2000   Na okraj Slavného výročí a civilní výstavy (Praha, Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, 18. 87. - 28. 10.), , , , , 12-12
2001   Hmotné památky výtvarné kultury připomínající osobnost Josefa rytíře Klecanského (1788-1850), krajského hejtmana litoměřického v letech 1836 až 1848 (Příloha I.), , , , , 68-85
2001   František Doležal aneb Život s Máchou (Příloha VI.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 102-103
2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 39, 4, 2002, 369-378
2006   Chystáme sborník o sochách Kolína, Kolínský Pres, 11, 51, 2006/12/19, 6-6
2010   Ilustrace, Via artis, via vitae, , , 2010, 529-549
2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 5-23
2012   Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 25-41
2013   Podivuhodný kreslíř Karel Havlíček..., Karel Havlíček 1907-1988: Děti noci, , , 2013, -
2018   Svědek zmizelého (Staré Litoměřice v obrazech Františka Doležala), My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 1, 2018, 74-75
www
rok vydání, název (podnázev)
2011   Dílo malíře Františka Doležala se vrací do Holic
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Karel Hynek Mácha /1810-1836/ a současné výtvarné umění
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1940   Havran
text
rok vydání, název (podnázev)
2008   Jaroslav J. Alt: Kalendárium / Stěhování duše (Galerie Felix Figura, Praha, 22.10.–9.11.2008)