Emilie Tomanová

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   K bilanci našeho výstavnictví v zahraničí, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 14-
1958   Stipendia pro mladé výtvarníky na rok 1958-59, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 11-
1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 349-356
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1970   Zprávy (České umění v zahraničí), Výtvarná práce, 18, 11, 1970/05/26, 2-
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1978   Některé aspekty volné grafiky, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 25-32
1978   Glosy k ilustrační tvorbě, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 29-32
1978   Naše současná grafika, Lidová demokracie, , , 1978/03/01, -
1980   Grafická tvorba, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 49-58
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-