Karel Toman

instituce, obec
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)(CZ)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)(CZ)
Obrazová galerie Znovín - Vinařský Louvre, Lukov (Znojmo)(CZ)