Miroslav Štolfa

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1980   Přehled pražských výstav prosinec-leden (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, -
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1997   Made in CZ - práce na papíře (Brno, Dům umění, hala, 22. 4. - 2. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 13, 1997/06/26, 4-4
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2002   Zlínský salon ukazuje renesanci malby (V Domě umění na na zámku ve Zlíně je vystaven výběr prací současných výtvarníků), Lidové noviny, , , 2002/06/28, 22-22
2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 18, 2002/09/12, 1-
2015   Milan Magni a André, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 8-