Tomáš Váp

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Plesl Rony