Dagmar Steinová

* 11. 9. 1922, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
překladatelka

 

pohlaví: žena

heslo:
Dětství prožila v Dačicích na Moravě, od roku 1927 žila v Praze, navštěvovala reálné gymnázium, z něhož v septimě odešla a v březnu 1939 emigrovala do Velké Británie. Po maturitě (1940) na londýnské univerzitě (University of London) 1940-41 externě studovala (extramural scholar) v Oxfordu německou a francouzskou literaturu, 1942-44 biologii a chemii na Leicester University College.
V letech 1944-46 pracovala pro československé ministerstvo zahraničí a ČTK - nejdříve v Londýně a pak na československém velvyslanectví a jako dopisovatelka ČTK v Moskvě. V letech 1952-68 byla vedoucí redaktorkou ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, respektive Odeon, od r. 1970 je překladatelkou a konferenční tlumočnicí na volné noze.
Autorka předmluv, doslovů a studií, aktivně se účastnila odborných seminářů a sympozií o francouzských autorech - Robert Challe (Chasles), Marivaux, Sade, Vailland - ve Francii (Aix-en Provence, Chartres, univerzita v Avignonu, Paris-Jussieu, Bourg-en-Bresse), Velké Británii (univerzita v Canterbury a univerzita v Belfastu) a Portugalsku (univerzita v Aveiru).
Překládá z angličtiny, francouzštiny a němčiny, jeden překlad z ruštiny (nikoliv do češtiny, ale do francouzštiny); mimo krásnou literaturu i texty odborné,zejména z oblasti dějin umění, hudby a medicíny. Simultánně tlumočila asi 25 let - hlavně kombinace (oboustranně) angl./češ., franc./češ.; angl./franc.
Překládá rovněž do angličtiny a francouzštiny, především práce z oblasti hudební a výtvarné, např. do francouzštiny libreta k operám Leoše Janáčka Výlety pana Broučka (1993) a Věc Makrokupolos (1994/95), do angličtiny katalogy a průvodce stálých expozic i dočasných výstav - Mistr Theodorik a mnohé jiné pro Národní galerii (Umění XIX. století, Julius Mařák, Sestry Válovy, Francouzské umění XIX. a XX.stol.), publikace pro Symposion atd. Od r.1970 přeložila (převážně do angličtiny) desítky článků a studií, z valné části z prostředí medicíny.
databaze-prekladu.cz, 31.7.2018

poznámka:
Odkaz. forma
Friedová, Dagmar, 1922-
Steinová-Friedová, Dagmar, 1922-
Viz též (pseud.)
Mendoza, Manes, 1922-
-
Pod pseudonymem Manes Mendoza publikovala překlad knihy Nebezpečná metoda.
-
Překladatelka z francouzštiny, němčiny, ruštiny a angličtiny.
-
Studium
University of London (maturita 1940)
1940-1941: německá a francouzská literatura v Oxfordu
1942-1944: biologie a chemie na Leicester University College
Zaměstnání
1944-1946: Čs. ministerstvo zahraničí a ČTK - Londýn, Moskva
1946-1947: přípravný výbor Mezinárodního festivalu mládeže
1948-1949: Čs. státní film
1949-1951: tajemník pro zahraniční styky Svazu čs. spisovatelů
1951-1952: Ministerstvo informací, odbor pro styky s cizinou
1952-1968: vedoucí redaktorka SNKLHU, později Odeon
1968-1969: vedoucí oddělení pro mezinárodní styky - Svaz nakladatelů a knihkupců
1970-doposud: překladatelka a konferenční tlumočnice na volné noze