Taťána Petrasová

* 5. 6. 1961, Nový Jičín (Nový Jičín), Česká republika (Czech Republic)
historička umění

 

šifra: TP
národnost: česká
pohlaví: žena

web: www.udu.cas.cz/cs/tatana-petrasova/
NK AUT: mzk2005266562

poznámka:
Phdr., CSc., architektura a sochařství 19. století

Výběrová bibliografie od r. 1994:
KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY
Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století, Plzeň 2012, 62 s.
Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Praha 2010 (koeditor Pavla Machalíková).
Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 26. ročníku plzeňské konference, Praha 2007 (koeditor Helena Lorenzová).
Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890, Praha 2001 (koeditor Helena Lorenzová).
Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k prolematice 19. století, Praha 2001 (koeditor Helena Lorenzová).
Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském I. 1842–1871, Praha 1999 (spoluautor Marie Kostílková).
Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 19. ročníku plzeňské konference, Praha 1999 (koeditor Helena Lorenzová).

KAPITOLY V KNIHÁCH
Dvojí italské dědictví: architekt Pietro Nobile, in: Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl (edd.), Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století, Praha 2012, s. 271–285.
The first Czech Translation (1783) of the five orders: Image rewrites text, in: K. Keserü – Z. Szegedy-Maszák (edd.), Text and image in the 19–20th Century Art of Central Europe, Budapest 2010, s. 59–68.
Josef Mocker and Prague's Medieval Lanscape (1872–1899), in: Zoë Opačić (ed.), Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, Leeds 2009, s. 224–240 (The British Archeological Association Conference Transaction, 32).
La Prague des fondateurs modernes (1850–1890), in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, s. 309–341 (spoluautor Jiří Pešek).
Architektura „státního“ klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu, in: Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890, Praha 2001, s. 28–60.
Sochařství romantického historismu, in: Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890, Praha 2001, s. 282–305.
The History of the Town Hall in Prague in the 19th Century, in: Jacek Purchla (ed.), Mayors and City Halls. Local Government and the Culutral Space in the Late Habsburg Monarchy, Cracow 1998, s. 183–188.
L'idée de la cathédrale de Pragu au 19e siècle, in: Roland Recht (ed.), L'art et révolutions. XXVI Congrès international d'histoire de l'art, Strassbourg 1992, s. 168–179.

ČLÁNKY
Die unvollendete puristische Instandsetzung des hohen Turms des St.-Veits-Kathedale zu Prag (1879–1911): Quelle der Erkenntnis und Ursprung von Irrtümern, Umění/ Art XLIX, 2001, s. 305–320.
The Origins of Prague Neo-Gothic Architecture, Umění/ Art XLV, 1996, s. 499–513.

zdroj: www.udu.cas.cz

Taťána Petrasová

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Taťána Petrasová (ed.), Pietro Nobile (1776–1854). Neoclassicism between Technique and Beauty, Umění / Art, 70, 3, 327-328

Taťána Petrasová

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském (Edice pramenů I. 1842-1871), Artefactum, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Fenomén smrti v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 9. - 11. března 2000), KLP - Koniasch Latin Press, Praha
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2013   Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury), Artefactum, Praha
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1

Taťána Petrasová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Josef Mocker 1835-1899 (stavitel katedrály), Správa Pražského hradu, Praha
  2019   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952), Národní galerie v Praze, Praha
  2022   Dílo a proměna umělecké scény, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy (sborník Zeyerovských přednášek), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2010   Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe (Proceedings of the International Conference Organized at the Eötvös Loránd University of Budapest, September 21-22, 2009), Eötvös Loránd University, Budapešť (Budapest)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Paralely českého kubismu a gotiky, Umění, 366-369
  1991   Jednota kubistických stylů (Im welchen Style sollen wir bauen?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 26, 12-12
  1995   Ignác Vojtěch Ullmann, Umění, 278-280
  1996   The origins of Prague neo-Gothic architecture, Umění, 499-513
  2005   Musí dosáhnout stavba plnoletosti, aby se stala památkou? (Anketa), Zprávy památkové péče, 383-386
  2006   Časopis METHOD (1875-1905) v programu křesťanského umění v Čechách a na Moravě, Neklidem k Bohu, 257-276
  2010   The First Czech Translation (1783) of the Five Orders: Image Rewrites Text, Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe, 59-68
  2011   Třicet let plzeňského symposia o 19. století, Psalterium, 23-23
  2015   Od Worringera k Semperovi: Kubistická forma ve zpětném zrcátku, Rembrandtova tramvaj, 110-125
  2016   Loajalita jako téma umělecké strategie, Neviditelná loajalita?, 157-163
  2020   Metternich - Nobile - Metternich (Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou), Tvůrce jako předmět dějin umění, 155-164

Taťána Petrasová

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha

Taťána Petrasová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2019/11/20 - 2020/02/09   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2012/02/24 - 2012/05/06   Člověk a stroj, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2015/10/23 - 2016/01/10   Smysl pro umění: Ceny České akademie věd a umění 1891-1952, Salmovský palác, Praha
2022/03/04 - 2022/05/29   Dílo a proměna umělecké scény, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)

Taťána Petrasová

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2012/02/24 - 2012/05/06   Člověk a stroj, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2015/09/13 - 2015/12/06   Krajina - sídlo - obraz: Romantický řád Jiřího Jana Buquoye, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/03/04 - 2022/05/29   Dílo a proměna umělecké scény, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)

Taťána Petrasová

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Úvod: Umělec, umělecké dílo a "spoluautorství" scény, Tvůrce jako předmět dějin umění, 146-148