Pavel Vlček

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti)
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1974   Francesco Caratti